– Det här är ett kvitto på att våra handläggare har en jämn och hög servicenivå, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna Kommun…

Eskilstunas företagare ger Kommunens service högt betyg

Enligt mätningen Nöjd-kund-index (NKI) rankas Eskilstuna Kommun högt i sin service till företag. Undersökningen mäter nöjdheten bland företag som har haft ett ärende hos Kommunen under det senaste året. Resultatet visar att Eskilstuna får högt betyg inom samtliga områden som mäts.

Områdena som mäts i NKI är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 2022 års NKI för Eskilstuna visar ett resultat på 79, vilket betyder att Eskilstuna hamnar på en andra plats bland Sveriges större städer (kommuner med 50.000 till 200.000 invånare).

Samverkar med näringslivet

I anslutning till NKI-mätningen har man även undersökt området upphandling och sammanställt Nöjd-Upphandlings-Index (NUI). Där blev betyget 74 mot tidigare 70. Betyget placerar Eskilstuna på första plats av Sveriges större städer, och på tredje plats om man jämför med Sveriges alla kommuner.

– I Eskilstuna har vi i många år arbetat för att bygga upp en upphandlingsverksamhet med hög kompetens. Vi samverkar också med näringslivet på olika sätt för att fler företag ska vilja och kunna delta i våra upphandlingar. Det är väldigt roligt att resultatet i mätningarna speglar våra ambitioner, det motiverar oss i det fortsatta arbetet, säger Anna Kahlbom, upphandlingschef på Eskilstuna Kommun.

Jämn och hög servicenivå

De höga betygen inom NKI och NUI innebär att Eskilstuna är den enda kommunen som når högt betyg inom båda dessa områden bland större jämförbara kommuner i Sverige.

– Det här är ett kvitto på att våra handläggare har en jämn och hög servicenivå. Men vi vill bli ännu bättre! Nu kommer vi att jobba vidare med företagarnas svar för att fortsätta utveckla vår service. Vi ser fram emot att fortsätta det arbetet i dialog med näringslivet, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör på Eskilstuna Kommun.

Niklas Edmark.

You May Also Like