Kjell Johansson, född istockholm den 15 juli 1941. Foto (här beskuret) hämtat frå Wikipedia. Fotograf: Sofia Runarsdotter. Bilden från 2011.

Arbetarklassförfattaren Kjell Johansson – en kortpresentation

Kjell Johansson är född 1941. Han såg dagens ljus i den gamla förorten Midsommarkransen söder om Stockholm, och blev känd för en större publik i slutet av 90 talet och början av 2000 talet, med hans då tee hyllade romaner Huset vid Flon (1997), Sjön utan namn (2003) och Rummet under golvet (2006). Böckerna handlade om de människor som lever längst ner på den sociala skalan i vårt samhälle. Och om klassmotsättningar och solidaritet mellan människor.

Det handlar även Familjen (2017) om. Och främst gemenskapen och solidariteten mellan två kvinnor från arbetarklassen. De båda kvinnorna Vera och Ellen får läsaren följa genom 1900-talet. Hur de vid seklets början lär känna varandra, och när de arbetar tillsammans på en korvfabrik på Söder i Stockholm. De är båda engagerade i dåtidens kommunistparti, som har varierande framgångar i valen under det förra seklet.

Läsaren får även följa Veras och Ellens barn och släktingars liv under 1900 talet. Först under och mellan de båda världskrigen, sedan efterkrigstiden: 50-talet och uppvaknandet till en ny tid under 60- och 70- talet, med en politisk vänstervåg. Och 80-talets bakslag med nyliberalism och “satsa-på-dig-själv-kampanjer”. Allting skulle avregleras. Mycket privatiseras. Och överallt skulle marknad och konkurrens gälla. Begreppet Folkhem var inte längre populärt att prata om. Möjligen då i hånfulla ordalag. Sedan kom 90 talet med politisk förvirring. Skinnskallar började ofreda folk på gator och torg och nynazismen blommade upp igen. Sovjetunionen kollapsade 1989 och upplöstes ett par år senare. Kvar fanns bara USA. Och NATO… Detta speglas med ett rikt och mustigt språk av en av vår tids främsta arbetarskildrare, som Kjell Johansson definitivt är.

Hur går det då för Vera och Ellen samt de övriga i i Familjen ska inte avslöjas här. eFOLKET kommer under hösten att tipsa om flera mycket intressanta och läsvärda romaner av Kjell Johansson.

Kjell Andersson

You May Also Like