Eskilstuna ligger över riksgenomsnittet.

Antalet elever som tar gymnasieexamen ökar i Eskilstuna!

Andelen elever som tog gymnasieexamen på de nationella programmen ökade under förra året (2021). Skolverkets statistik visar att Eskilstuna för första gången på fem år hamnade strax över riksgenomsnittet. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

På grund av pandemin och fjärr- och distansundervisning under större delen av 2020 gjorde de kommunala gymnasieskolorna en målmedveten satsning på att stötta eleverna i årskurs tre. Detta för att de skulle nå sin examen. Och resultatet blev att andelen elever som tog examen ökade på de nationella programmen såväl som på yrkesprogrammen.

Eskilstuna över riksgenomsnittet

Den officiella statistiken som Skolverket publicerade i december visar att andelen elever på nationella program som tog examen ökade till 93 procent jämfört med 90 procent året innan. Det är också ett resultat över riksgenomsnittet som låg på 92 procent. Andelen elever som tog examen på yrkesprogrammen ökade från 87 till 91 procent, vilket också är över rikets resultat som ligger på 90 procent.

Viktig utveckling för Eskilstuna

– Det här är ett viktigt och glädjande resultat för hela Eskilstunas utveckling. Vi har som mål att andelen elever som tar examen på nationella program och yrkesprogrammen ska ligga i nivå med riket eller över. Jag är stolt över att den kommunala gymnasieskolan har lyckats prioritera att ge stöd och motivation till berörda elever i årskurs tre så att de kunde nå sina mål. Vi vet att en examen är biljetten vidare till ett självständigt liv, säger Robin Tannarp (M), ordförande i Gymnasienämnden i Eskilstuna.

You May Also Like