Vättern – hotad dricksvattentäkt för 300 000 människor. Foto: Annastavr / Pixabay.

Aktion Rädda Vättern om inslag i Sveriges Radio P1

Sveriges Radio P1 tar upp regeringsbeslutet att tillåta försvaret att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Förgiftat grundvatten ska pumpas ut i Vätterns vattenskyddsområde.

I inslaget påstår en representant från försvaret att “vi ska inte släppa ut mer, vi ska bara släppa ut mindre”.

Försvaret påstår också att en reningsanläggning ska rena vattnet som rinner till Vättern med upp till 95-99%. Antingen ljuger försvarets representanter medvetet eller så vet de inte vad de talar om.

Enligt regeringsbeslutet är det bara dräneringsvatten från ca en tiondel av flygplatsområdet, den sydvästra banänden, som ska gå till en reningsanläggning. I höstas fick de ansvariga för flygplatsen en rapport från sin egen konsult NIRAS att PFAS-halter på 40 000 nanogram per liter hade upptäckts i dagvattnet i den nordöstra delen av flygplatsen. Här finns INGEN rening planerad.

Om inte hela flygplatsen först saneras, genom att de värsta “hotspots” städas upp, kommer bara mer och mer PFAS läcka ut. 99% rening av 40 000 ng/l betyder att 400 nanogram per liter rinner ut i Vättern. Det vill säga 100 ggr mer än vad Livsmedelsverket tillåter för dricksvatten.

I grundvattnet under en av brandövningsplatserna finns 2 500 000 ng/l (vad vi vet den högsta halten som uppmätts i Sverige)! Miljökvalitetsnormen innebär att PFAS-halten i Vättern ska vara under 0,65 ng/l. Idag är halten redan det dubbla. Det krävs en saneringsplan för hela området innan man börjar gräva i den förorenade marken.

Hjälp Aktion Rädda Vättern att få Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva regeringens tillåtande beslut. Swisha ett bidrag för juristkostnader till 123 694 80 87. Skriv “Sommarkampanj” i meddelandet.

Aktion Rädda Vättern

Lyssna på inslaget här:

You May Also Like