Solidaritet med Rojava. Demonstration i London. Fotot från redpepper.org.uk

7 december, en världsomspännande marsch och aktion: Mot ockupation och statsterrorism och för internationell solidaritet med det kurdiska folket!

Sedan den 9 oktober har Turkiet utökat omfattningen av sin ockupation och aggression inte bara mot folken i Nord- och Nordöstra Syrien/ Rojava, utan också mot andra delar av Kurdistan, som till exempel mot Shangal, Makhmour och områden under KRG.

Som det är känt, delade Kurdistan efter Lausanne-avtalet (1923) upp i fyra delar. Således blev Kurdistan en del av fyra olika länder (Irak, Iran, Turkiet och Syrien). Dessa nya konstgjorda stater blev kolonisatörer av Kurdistan. Befrielsekampen är dessvärre lång, hård och utkämpas ensamt.

Dessa stater har alltid kombinerat expansionistisk nationalism, rasism och islamisk extremism i en officiell ideologi och använt det systematiskt och strategiskt mot den kurdiska befrielseinspirationen. Kolonialpolitiken som består av förnekande, uteslutning, diskriminering, exploatering, utrotning, fängelse och kulturell undertryckning har genomförts hänsynslöst och brutalt. Hundratusentals civila kurder har tyvärr mördats.

Befrielserörelsen i Kurdistan kämpar för fred och frihet och har genom tiderna utvecklats till en populär demokratisk progressiv rörelse som vädjar för samexistens, etniska rättigheter, jämställdhet, sekularism och systerskap.

Världen bevittnade SDF: s effektivitet mot ISIS och andra islamiska terrorgrupper som Turkiet stödjer. Som en del av den internationella koalitionen befriade SDF mer än 30 procent av syriskt land och etablerade en stabil fredlig region. Självstyret har en funktionell demokratisk administration och kan fungera som grund för ett bättre Syrien för alla.

Efter den 9 oktober fortsätter den turkiska aggressionen trots USA:s och Rysslands avtal om vapenvila. Äldre, kvinnor och barn är bland offren i Tel Refaat när Turkiet bombade området urskillningslöst i lördags den 2 december. Tolv barn dödades och ett dussin barn skadades. Bland de civila offren finns också kvinnor och äldre.

Den turkiska aggressionen är en attack inte bara på Rojava och Nordöstra Syrien, utan också på hela regionen. Turkiet, som åtnjuter privilegierna att vara en NATO-allierad, förfogar över betydande mängd av dödlig eldkraft, kan skada regionen bortom den demokratiska Rojava-administrationen.

Situationen i Iran är också dålig och alarmerande. Iranska islamiska republiken attackerade de försvarslösa folken den 15 november och veckorna därefter. Folken krävde nationella rättigheter, ekonomisk- och socialrättvisa. Hittills har över 200 människor dödats, hundratals är hårt skadade och tusentals hamnat i fängslade. De flesta dödade och skadade är från Kurdistan-regionen/ Rojhelat. Islamiska republiken använder alla typer av undertryckningsmetoder för att kuva människor och blir värre för varje dag.

Vi marscherar för att höja vår röst mot den Iranska och turkiska ockupationen samt mot deras barbariska behandling av folken. Vi ber dig om att gå med oss ​​i denna världsomspännande marsch mot ockupation och statsterrorism och för att stödja fred och en demokratisk lösning på den kurdiska frågan!

Kom och var med oss; visa din solidaritet med det kurdiska folket!

Kom och blir en del av en demokratisk front för en bättre värld för oss alla!

Vi behöver din stöd!

Svensk-Kurdiska Kulturföreningen i Eskilstuna

You May Also Like