Allan Farraj och Maria Chergui. Foto: Peter Widén

Appellmöte för Rojava på Fristadstorget

Torsdagen den 24 oktober genomfördes ett nytt appellmöte på Fristadstorget i Eskilstuna med anledning av den turkiska statens angrepp på Rojava. (Rojava är namnet på det av kurdiska och andra etniska grupper kontrollerade området i norra Syrien).

Allan Farraj talade liksom ett par representanter för svenska organisationer (Vänsterpartiet och S.P.).

Allan Farrraj tryckte på det försök till verklig social förändring som uppbyggelsen av Rojava inneburit. Hur kvinnorna i en region som annars präglas av hårt patriarkat tagit stora kliv mot jämställdhet. Han pekade på hur olika institutioner i Rojava leds av två personer, en man och en kvinna.

Allan tog också upp hur barnen uppfostrats att värdera alla lika oavsett , religion, hudfärg, etnicitet eller kön. Han poängterade att ett samhälle måste vara mångkulturellt, “bestå av alla färger”, och hur de olika grupperna i Rojava står sida vid sida.

Maria Chergui (V) poängterade det fruktansvärda som nu händer men underströk sin övertygelse att det kurdiska folket kommer att stå emot och till slut nå sina mål.

Peter Widén från S.P. (Socialistisk Politik) tog upp den lärdom vi kan dra av det oerhört tragiska som nu sker, nämligen att vi i kampen aldrig kan lita till stöd från stater och imperier. USA har huggit kniven i ryggen på Rojava och nu har också Rysslands regering gjort det. Widén poängterade att det är endast vi tillsammans underifrån som genom vår sammanhållning kan nå befrielsen. En mycket svår uppgift men inget annat alternativ finns.

Slutligen menade Allan Farraj att en kampform som nu måste tas upp är bojkotten. Bojkott av turkiska varor och turismbojkott.

Man kommer att fortsätta att vara på Fristadstorget under nästa vecka. Allan Farraj uppmanade alla att fundera på hur de kan hjälpa till.

You May Also Like