Anta FN-konventionen för ett kärnvapenförbud!

Detta är andra föredraget med titel “FN-konventionen för ett kärnvapenförbud” vid mötet “För rätten till fred” på ABF 14/12, med ett sjuttiotal deltagare. “För rätten till fred” – viktigt möte med tal, debatt och flera musiker lördag kl 13-16 på ABF. Kom dit!
Ett lyckat möte med en engagerad publik.

Talare är Eva Jonsson, ordförande i Nej till Nato.
Sveriges fredsråd.

Detta tal är tidigare också publicerat på Global Politics.

*****

FN-konventionen för ett kärnvapenförbud
FN:s generalförsamling i juli 2017.

122 stater röstade FÖR konventionen däribland Sverige, några röstade emot och flera kärnvapenländer deltog inte alls i processen.
Det var ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ett nätverk med över 400 organisationer från hela världen, som tog fram konventionstexten, och fick Nobels fredspris för detta. Sverige har under många år varit pådrivande i FN för att få fram ett kärnvapenförbud. Läkare mot kärnvapen och IKFF i Sverige är medlemmar i ICAN.

Konventionen ska undertecknas av ländernas regeringar och sedan ratificeras av parlamenten. Tills idag har 74 länder undertecknat, varav 34 länder har ratificerat konventionen.
När konventionen ratificerats av 50 länder blir den Internationell Lag om Förbud mot kärnvapen.

Konventionen förbjuder:
Allt samröre med kärnvapen: att tillverka, lagra, transportera assistera osv.
Till skillnad mot NTP, “icke spridningsavtalet” från 1968, så får ett land som har ratificerat avtalet inte inneha kärnvapen. Det gör avtalet så mycket mer kraftfullt och impopulärt bland kärnvapenländer.

USA har både bojkottat förhandlingar i FN, och utövat påtryckningar på icke-kärnvapenländer att inte skriva under konventionen, däribland Sverige.

Både Sveriges riksdag och regering var redo att skriva under respektive ratificera konventionen, då försvarsminister Hultqvist fick ett “hemligt” hotelsebrev från USAs försvarsminister Mattis.

Innehållet har läckt ut och innebär att om Sverige skriver under konventionen skulle allt militärt samarbete med USA/Nato upphöra och vi skulle inte få köpa viktiga komponenter till teknik från USA, vare sig civil eller militär.

Detta var under valrörelsen våren 2018, och för att inte låta detta bli en valfråga, beslöt socialdemokratin att “begrava” ämnet i en utredning.
Enmansutredaren Lars Erik Lundin, fd ambassadör, fick stränga order att inte bli klar med utredningen förrän efter valet.
Ett år senare var hans utredning klar, med slutsatsen att Sverige inte bör skriva under avtalet. Hans och senare regeringens argument för detta, är mycket svaga och har mer karaktären av undanflykter.

Följande argument framhålls:

  1. Konventionstexten är inte tydlig när det gäller vilka vapen som avses. Fast texten är direkt tagen från NTP-avtalet.
  2. Konventionen skulle undergräva NTP-avtalet, och flytta fokus från NTP-förhandlingarna.
    NTP-avtalet har under alla år som gått sedan 1968 inte uppnått sitt syfte: att avskaffa kärnvapen. Dessutom har flera stater, trots förbud, skaffat kärnvapen: som Indien, Pakistan och Israel. I Europa är Tyskland, Holland, Belgien och Italien dessutom bärare av USAs kärnvapen, trots NTPs förbud, med förevändningen att USA har kontroll över kärnvapen. NPT har snarare befäst STATUS QUO, än avskaffat kärnvapen.
  3. FN-förbudet sägs bli “tandlöst” eftersom inga kärnvapenstater skrivit på det.
    Ju fler länder som skriver på och ratificerar konventionen ju större tryck på kärnvapenstaterna att inte använda vapnet. Och kärnvapenländerna skulle inte använt så mycket resurser till att förmå andra länder att inte skriva under, om inte FN-konventionen är betydelsefull.
  4. Verifikationen, kontrollen att förbudet följs, sägs, som svenska finansmannen Lundin har hävdat, vara alltför svag. ICAN hävdar bestämt att så INTE är fallet.
    ICAN påpekar att Lundin inte tar hänsyn till de humanitära konsekvenserna av att SVERIGE inte ratificerar Kärnvapenförbudet, endast konsekvenserna för NÄRINGSLIVET.

Palmecentrets Sifoundersökning från december 2017, visade att hela 86% av svenska folket VILL att Sverige ska ratificera konventionen.
När fd utrikesminister Margot Wallström i augusti 2019 tillkännagav att regeringen INTE tänker skriva under FN konventionen, trots Sifoundersökningens resultat, betyder det att våra folkvalda hellre lyssnar till USA än till de som fått mandat än till de som fått mandat att styra vårt land.
Hur var det nu? “All offentlig makt utgår från folket, och Riksdagen är folkets främsta företrädare”, står det i den svenska regeringsformen, vår grundlag.

Sverige måste lagstifta om förbud mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium. Finland har redan en sådan lag.

Vi inom Nej till NATO har startat ett samarbete med Kvinnor för Fred, där vi söker kontakt med de organisationer som svarat negativt på Lundinutredningens slutsats, att inte ratificera och underteckna konventionen. Förhoppningsvis kommer det att leda till en gemensam aktion, kanske något som liknar STOCKHOLMSAPPELLEN. Vi har kontakt med fredsarbetare i andra Europeiska länder, och de hävdar att det skulle stärka antikärnvapenrörelsen i vår världsdel. Alla som är intresserade att delta, kan höra av sig till oss.

You May Also Like