Foto: Öppet arkiv / oppetarkiv.se

Om Hasse & Tage: Vad menade Fredrik Lindström?

I den tredje delen av minnesprogrammen om Hasse o Tage, som har varit långhelgens behållning i teve, granskade man Hasse o Tages politiska gärning.

Allt från deras medlemskap och uppstart av Amnesty International i Sverige och till deras kritiska hållning till svensk Socialdemokrati.
De flesta i programmet framhöll deras humanistiska grundhållning och som hela deras politiska gärning byggde på. I programmets slut är alla deltagande med och målar om deras lilla skrivarstuga på söder i Stockholm.
Till och med moderaten Björck erkände deras storhet och var med och målade.

Några nutida komiker (märk väl: Hasse o Tage kallade sig aldrig komiker själva!) uttalade sig, Henrik Schyffert m.fl. och dom hade några bra synpunkter kring humorns grundvalar.

Men; så säger Eskilstuna-sonen Fredrik Lindström i en kort kommentar ungefär att dom la av i tid och att dom inte kunnat hålla för en grundligare granskning!

Vad menade han? Att humanismen inte är en bra grund för politiskt arbete…eller..
Då ingen följdfråga kom om detta märkliga uttalande så hänger frågan i luften.

Peter Danngren