Håkan Blomqvist: Ska Magdalena Andersson bli en ny Otto Järte?

Författare till detta debattinlägg är samtidshistorikern och socialisten Håkan Blomqvist.

Sverige har som stat stått utanför regelrätta militära allianser i tvåhundra år.
Därmed stod vi utanför 1900- talets två världskrig med 80 … Läs mer “Håkan Blomqvist: Ska Magdalena Andersson bli en ny Otto Järte?”

Read more