Det militära vansinnet fortsätter – Världens militära kapprustning ökar

En rapport från Sipri (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut) visar att världens totala militära upprustning 2020 ökade med 2,6 procent.

Världens totala militära kostnader 2020 uppgår därmed till hisnande 1 981 miljarder dollar. Det motsvarar 16 740 miljarder svenska kronor.

Coronapandemin har resulterat i att BNP har minskat i världen under 2020. Trots detta så ökar de militära upprustningarna, vilket betyder att en allt större andel av världens BNP nu går till den militära kapprustningen.

Det är främst USA, men även Kina, som driver på denna kapprustning.

USA har den överlägset största militärbudgeten i världen med sina 778 miljarder dollar. Det var en ökning 2020 med 4,4 procent. USA:s militära satsning uppgår därmed till 39 procent av världens totala militära satsning.

Kina, som ligger tvåa på denna föga smickrande lista, har ungefär en tredjedel så stor militärbudget som USA. Kina ökade dock förra året sin militärbudget med “bara” 1,9 procent.

De europeiska länderna, varav många är Nato-medlemmar, ökade tillsammans sina militära satsningar med 4,0 procent.

I Mellanöstern och i Sydamerika har de militära satsningarna minskat något.

Eftersom utvecklingen går framåt (?) även när det gäller militära mordvapen och att vapen och annan militär utrustning blir “effektivare”, så antar jag att man får mycket mera “pang-pang” för pengarna idag jämför med bakåt i tiden. Till och med lägre kostnader kan i vissa fall betyda att man får mer militära “muskler” för mindre pengar.

Jag råkade snubbla över ett diagram från Sipri som visar “Världens försvarsutgifter 1996 – 2016”. Där framgår att världen totala militära kostnader åren runt sekelskiftet 2000 låg på cirka 1000 miljarder dollar.

Nu, 20 år senare, är vi uppe i det dubbla – 2000 miljarder dollar.

PS. Sveriges militärbudget 2020 var 59,8 miljarder kronor.

Enligt vad riksdagen klubbat igenom ska den ökas med 27 miljarder till 2025 så att den då uppgår till 87 miljarder kronor.

Därefter ska den ökas med ytterligare 31 miljarder fram till 2030 för att då uppgå till 118 miljarder kronor.

Rolf Waltersson

You May Also Like