10-våningshus föreslås byggas på nuvarande grusplan i Eskilstuna

Två nya lägenhetshus planeras att byggas på en grusplan på Tegelbruksgatan/Zetterbergsgatan vid Gillbergaplan i Eskilstuna. Den ena byggnaden föreslås bli 10 våningar, och den andra fem.

Totalt handlar det om 70 lägenheter … Läs mer “10-våningshus föreslås byggas på nuvarande grusplan i Eskilstuna”

Read more