Det blev en dyr historia för företaget… (Foto: Polisen)

Yrkesmässiga transporter utfördes med lantbrukstraktorer i Eskilstuna

Under onsdagen upptäckte Trafikpolisen att yrkesmässiga transporter genomfördes med lantbrukstraktorer i Eskilstuna. Ägaren till företaget saknade trafiktillstånd och fordonet var inte utrustat med färdskrivare.

Utöver detta upprättades rapport på en lång rad punkter – olovlig körning, avsaknad av YKB, tillåtande av olovlig körning samt skattebrott. Till detta tillkommer även en sanktionsavgift på över 200.000 kronor.

”Oseriösa aktörer”

– Oseriösa aktörer skapar osund konkurrens och obalans inom åkerinäringen. Därför känns kontroller som denna extra bra, säger Trafikpolisen i Eskilstuna.

Läs också:

You May Also Like