Strandgatan – här kan det enligt de boende i området gå riktigt fort ibland, trots att maxhastigheten är satt till 40 km/h… (Foto: Polisen)

Eskilstuna: Flera bilister bötfälldes på Strandgatan under tisdagen

Den senaste tiden har boende på Strandgatan i centrala Eskilstuna visat missnöje med hur många bilister beter sig. På den aktuella gatan råder max 40 kilometer i timmen, men enligt flera boende i området är det många som kör betydligt fortare än så. Ibland kan det enligt vittnesuppgifter gå riktigt fort på den ganska smala gatan.

De boende på Strandgatan i centrala Eskilstuna har tröttnat. Den senaste tiden har det varit flera insändare i tidningarna och även skriverier på sociala medier. Bilisterna har ett körbeteende som inte är acceptabelt, enligt många som bor längs med den aktuella gatan som sträcker sig från Sveaplan ner till Kosters Kyrka. En ganska smal gata där det under dagtid är gott om både fotgängare och cyklister. Flera av de boende tycker att man borde placera ut farthinder längs med den aktuella sträckan.

Polisens kontroll dyster

Så under tisdagsförmiddagen bestämde sig Polisen för att utföra en hastighetskontroll på gatan. Tyvärr blev resultatet dystert. På bara en kort stund bötfälldes sex bilister för hastighetsöverträdelse.

– Vi har hastighetsbegränsningar av en anledning, för att minska antalet trafikolyckor och framförallt olyckor som resulterar i skador och dödlig utgång. Det gäller även vägar och gator med lägre hastighet, där många oskyddade gångtrafikanter ofta befinner sig, säger Polisen efter tisdagens dystra resultat.

Enligt Transportstyrelsen omkom hela 232 personer i trafikolyckor bara under förra året i Sverige.

ICA Safiren på Strandgatan – Det är gott om både fotgängare och cyklister som dagligen korsar denna hårt trafikerade gata…

Läs också:

27 bilister fick böter för så kallad rattsurfning i Eskilstuna

You May Also Like