– Att bryta mot de regler som finns kopplade till trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för risker, säger Mikael Andersson på Transportstyrelsen…

Allt fler blir av med sitt körkort – Män kraftigt överrepresenterade

Under första halvåret i år återkallade Transportstyrelsen mer än 19.000 körkort. Det är en ökning med 6,1 procent jämfört med motsvarande period förra året. Den vanligaste orsaken till att man får sitt körkort indraget är att man begått en “väsentlig överträdelse”. Vanligtvis innebär det fortkörning, rödljuskörning eller exempelvis att man kört med för kort avstånd till framförvarande fordon. 9872 körkort har återkallats av sådana orsaker hittills i år.

– I de flesta fall beror ett återkallat körkort på någon typ av trafikbrott. Att bryta mot de regler som finns kopplade till trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för risker. Att körkortet återkallas är i grund och botten en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Mikael Andersson på Transportstyrelsen.

Mikael Andersson.

Bland de mer allvarliga trafikbrott man som bilist kan begå märks rattfylleri/drograttfylleri och smitning från trafikolycka. Men även kraftig överträdelse av högsta tillåtna hastighet eller att man kört mot rött ljus är orsaker som kan innebära att man blir av med sitt körkort.

Förbi exempelvis skolor och förskolor är maxhastigheten oftast satt till 30 kilometer i timmen – hur många håller det?

Män kraftigt överrepresenterade

I Sverige finns idag cirka 6,9 miljoner körkortsinnehavare. 52 procent är män och 48 procent är kvinnor. Av de 19 080 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under den första halvan av 2023 avsåg 15 493 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. Den tydliga snedfördelningen syns genomgående oavsett orsak till indraget körkort.

Till en viss del kan skillnaderna förklaras av det faktum att män utför ett större trafikarbete, det vill säga kör mer på vägarna än vad kvinnor gör. Enligt myndigheten Trafikanalys står män för två tredjedelar av antalet körda kilometer och kvinnor för den resterade tredjedelen. Men eftersom snedfördelningen är större än så finns det rimligtvis andra faktorer som spelar in också.

– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar ändå för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör, och det återspelas i statistiken, säger Mikael Andersson.

Ett så kallat sållningsinstrument – i folkmun kallat alkoholmätare.

Siffror för Sörmland

I Sörmland återkallades under årets första halva 607 körkort. Det är en ökning med nio procent jämfört med samma period i fjol.

Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada bekräftar bilden. Under åren 2018 till 2022 har 147 förare omkommit i singelolyckor med personbilar. Av dessa är 130 män, vilket motsvarar 88 procent av det totala antalet omkomna.

Läs också:

Dödsolyckorna på de svenska vägarna ökade i fjol

You May Also Like