Bild från vernissage. Foto: Rolf Waltersson.

Vernissage. Konst på elskåp

Första juni skrev jag ett inlägg här på eFOLKET under rubriken “När gråa elskåp blir färgglada konstverk”.

4 juni var det vernissage. Det innebar samling vid Krusgårdsparken i Torshälla, och därefter en rundvandring till de 25 elskåp som dekorerats med konstverk av elever från Folkhögskolans estetiska linje.

Till hjälp att hitta alla dessa elskåp som är utspridda inom det centrala Torshälla finns karta att hämta på Ebelingmuseet och Torshälla bibliotek.

På kartan hittar man elskåpens placeringar samt namnet på konstverkets skapare.

Kartan visar även de 19 elskåp som fick motsvarande utsmyckning 2017. Sammantaget alltså 44 elskåp som nu lyser upp den offentliga stadsmiljön i Torshälla.

Det hela är ett samarbete mellan Ebelingmuseet, Folkhögskolans estetiska linje och den kommunala energibolaget Eskilstuna Energi & Miljö.

Jag visar bilder på samtliga nydekorerade elskåp. Hoppas jag parat ihop rätt elskåp med rätt konstnär.

Några av elskåpen är dekorerade även på sidorna och på baksidan. Jag visar bara en bild per konstnär – med ett undantag. Det är Johanna Quantacquapendes finurliga “höghus” där hon gjort många småbilder som visar vad som händer i de olika lägenheterna och på balkongerna i huset. Därför blir det två extrabilder av Johannas målning.

PS. På tal om “vernissage”. Vet alla var det konstiga ordet kommer ifrån när det gäller invigning av konstutställning?

Vernissage är det franska ordet för fernissning och lackering. Förr i tiden var det vanligt att konstnärer strök fernissa på målningar för att de skulle bli blankare.

Vid invigning av konstutställningar luktade det fernissa i lokalen.

Därav ordet vernissage.

Text och foto:
Rolf Waltersson

You May Also Like