Världsvida protester mot gripandet av Boris Kagarlitskij – SKRIV UNDER PROTESTUPPROPET!!

Gripandet i Ryssland av krigsmotståndaren och den välkände sociologen Boris Kagarlitskij har väckt protester i hela världen. I Sverige har ett upprop startas som fått stöd i stora delar av världen:

FRIGE … Läs mer “Världsvida protester mot gripandet av Boris Kagarlitskij – SKRIV UNDER PROTESTUPPROPET!!”

Read more