Det är patientsäkerheten som står i fokus i Sörmland under denna vecka…

Sörmland uppmärksammar patientsäkerheten

Nu under vecka 17 kommer Sörmlands kommuner att uppmärksamma patientsäkerheten. Det kommer att ske genom olika informationsinsatser och aktiviteter som är riktade mot anställda inom vård och omsorg. Initiativet kommer från länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabiliteringen.

– Vi vill sprida kunskap om vad patientsäkerhet innebär. Dessutom vill vi lyfta hur viktiga våra medarbetare inom vård och omsorg är i det arbetet och vilket ansvar de har för patientsäkerheten, säger Linn Alvén, medicinskt ansvarig för rehabiliteringen på Eskilstuna Kommun.

Linn Alvén.

Det här händer under veckan:

  • Föreläsning för all legitimerad personal med föreläsare från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Föreläsning för alla medarbetare inom vård och omsorg med föreläsare från enheten för vårdhygien i Region Sörmland.
  • Tipspromenad på arbetsplatsen med tema patientsäkerhet.
  • Bildspel och information på arbetsplatserna om patientsäkerhet.
  • Visning av filmer där medarbetare berättar om vad patientsäkerhet betyder för mig och min arbetsplats.

Vill öka kunskapen

– Genom uppmärksamhetsveckan i Sörmland vill vi öka kunskapen om patientsäkerhet och lyfta dessa frågor. Vi hoppas initiativet faller väl ut, och att det kan bli en återkommande aktivitet, säger Jonas Smedbäck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vingåkers Kommun.

Jonas Smedbäck.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada” i Patientsäkerhetslagen. En vårdskada definieras som undvikbara skador, det vill säga att lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall hade kunnat undvikas om korrekta åtgärder hade vidtagits av hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhet handlar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder. Patienter ska inte heller komma till skada på grund av att vården inte genomför de åtgärder som behövs med hänsyn till patientens tillstånd.

Läs också:

Hjärtvården i Sörmland fortsatt bland de bästa i landet

You May Also Like