Pierre Schori.

Pierre Schori mot Natomedlemskap

Ännu en “tung” socialdemokrat säger nej till svenskt Natomedlemskap.

Det var i gårdagens, 13 april, “Nordegren & Epstein” i P1 Sveriges radio som han blev utfrågad om sin Natokritik. Så här skriver Nordegren och Epstein om programmet:

“Med oss för att prata om konsekvenserna av ett svenskt och finskt Nato-medlemskap finns socialdemokraten och Nato-kritikerna Pierre Schori. Är han han Sveriges sista nu levande Nato-kritiker? Och hur överlever socialdemokraterna en uppslitande Nato-debatt?”

Schori tryckte hårt på Nato som en kärnvapenpakt och gav tillbakablick till början av 1950-talet då vi i Sverige hade en hård debatt om Sverige skulle skaffa egna kärnvapen.

Schori menar att den viktigaste frågan nu är att verka för kärnvapennedrustning. Och då är det inte så smart om Sverige går med i en militärpakt som har kärnvapen i sin vapenarsenal

Pierre Schori tryckte också på att Sverige som medlare vid internationella konflikter borde ha en mer aktiv roll. Att alliansfriheten ger oss bättre förutsättningar för diplomati och medling.

Pierre Schori har i ett tidigare uttalande sagt:

“Som medlem i Nato skulle det vara näst intill omöjligt för Sverige att fortsätta sin politik för en nordisk kärnvapenfri zon, avskaffande av alla kärnvapen och det målinriktade arbetet för avspänning, förtroendeskapande åtgärder och nedrustning”.

Sådana tongångar hör man inte i dagens Natodebatt. Nu är det krigsretoriken och den militära upprustningen som är framtiden.

Pierre Schori har erfarenhet bland annat som Sveriges FN-ambassadör under 4 år. Han har skrivit en bok om dessa år, “Draksåddens år”.

“I Draksåddens år berättar Pierre Schori initierat om spelet inom FN och Bush och Blairs försök att få säkerhetsrådet att sluta upp bakom deras krigsplaner. (Irak-kriget. Min anmärkning) Shori återger huvuddragen i den rapport han skrev till Utrikesdepartementet, som hemligstämplades av hänsyn till främmande makt”.

Jag skriver inte mer utan hänvisar till intervjun:

Rolf Waltersson

You May Also Like