Foto av: Vladimir Fedotov /Unsplash.com

Vänsterpartiet har rätt om “Sverigepriser” på el – Bengt Ekenstierna försvarar Vänsterpartiets förslag

Debattens vågor går höga när det gäller de skyhöga elpriserna.

Vid partiledarutfrågningen i SVT av Nooshi Dadgostar tog hon upp idén med “Sverigepriser” som innebär att vi sätter ett rimligt pris på den el som produceras i Sverige och som konsumeras av svenska hushåll och företag.

Den el som blir över och exporteras kan prissättas enligt de marknadspriser som gäller när det är marknaden och spekulanterna som bestämmer
Detta skulle vara ett sätt att “komma förbi” det absurda i att det nu är en oreglerad marknad som sätter priset på el och som innebär att det är den dyraste elen som för stunden bestämmer elpriset dag för dag och timme för timme.

Nooshi Dadgostar fick mothugg av utfrågarna som menade att “Sverigepriser” skulle strida mot EU:s regler. Detta tillbakavisade Nooshi Dadgostar som pekade på att Polen, Spanien och andra länder redan sätter egna priser.
Dessutom kan man fråga sig om man inte måste “utmana” EU-regler om det nu är så att dessa regler förhindrar en vettig politik.
Det finns ju en hel del EU-regler som uppfattas som ganska korkade:

Krökningen på lätt böjda gurkor får vara högst 20 mm per 10 cm av gurkans längd. Böjda gurkor får ha en större krökning och ska förpackas separat.”

Hur som helst – nu får Vänsterpartiet medhåll om “Sverigepriser”, som egentligen heter Becken-modellen i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

“Becken-modellen kan kort beskrivas så här: Svenskarna ska betala för för vad det kostar att producera den elen som behövs i Sverige, medan den el som ska exporteras får prissättas med den modell som används idag. Den av Vänsterpartiet presenterade “Sverigepriser på el” bygger på Becken-modellen paketerad i politisk form.

Med Becken-modellen synliggörs alla budgivares pris och då kan vi också få en debatt om huruvida marknadsmodellen fungerar på en oligopolmarknad. Detta kommer naturligtvis att tvinga elproducenterna till att vara mindre provokativa i sin budgivning i relation till vad de har för marginalkostnad på den el som de producerar.

På sikt kanske till och med statligt ägda Vattenfall får en annan roll vad avser att vara regeringens och svenska folkets garant för att vi får ett relevant nyttjande av de produktionsresurser av el som vi har i Sverige.

Jag vet att ett sådant synsätt inte ses med blida ögon från marknadsivrarna, men det finns stunder när jag med missmod ser på hur marknadskrafterna fungerar när det inte råder någon konkurrens…”

Bengt Ekenstierna industriell rådgivare och styrelsemedlem, har 45 års erfarenhet från operativa roller i energibranschen som vd för Baltic Cable, vd för E.ON Gas och vvd för E.ON Elnät, samt styrelsemedlem i Starkraft AS.

Kan lägga till att Bengt Ekenstierna inte är principiell motståndare till “marknadskrafterna”. Han förespråkar en fri marknad under förutsättning att det finns konkurrens. Finns ingen konkurrens värd namnet, är inte marknaden fri.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like