Förra året sökte över 40 kvinnor skydd hos Kvinnojouren MOA i Eskilstuna…

Kvinnojouren MOA:s framtid oviss – avtalet med Eskilstuna Kommun löper ut

Avtalet som Kvinnojouren MOA har med Eskilstuna Kommun håller på att löpa ut och kommer inte att förnyas. Framtiden är nu därför mycket oviss för verksamheten.

Förra året gjorde kommunen en upphandling om skyddade boenden, som även omfattar kvinnor och barn som behöver skydd. I och med att upphandlingen genomförts anser kommunen att det på grund av konkurrensskäl inte är juridiskt möjligt att även ha ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren MOA om skyddade boenden. Eskilstuna Kommun menar att man måste följa lagen om offentlig upphandling.

Har varit MOA:s huvudsakliga finansiering

Socialnämnden i Eskilstuna menar att man har förvarnat Kvinnojouren MOA om detta, men det tillbakavisas från MOA:s sida. Från kvinnojouren har man hela tiden varit inställd på ett förnyat avtal. Vid årsskiftet går dock avtalet med kvinnojouren ut, vilket betyder att MOA förlorar sin huvudsakliga finansiering.

1,5 miljoner kronor årligen

Det handlar om cirka en och en halv miljoner kronor om året som nu riskerar att gå förlorade. Kvinnojouren MOA i Eskilstuna drivs idag som en ideell förening. Kvinnojouren befarar nu att man kan behöva göra sig av med viktig personal för att ha råd att kunna fortsätta bedriva verksamheten. I värsta fall kan hela verksamheten komma att läggas ner.

Historia

Kvinnojouren MOA är en ideell förening och erbjuder stöd och skydd till kvinnor som har blivit eller riskerar att utsättas för våld, hot och kränkningar i en nära relation samt har blivit eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Verksamheten har funnits i Eskilstuna sedan 1982.

Läs också:

You May Also Like