Socialisten Rudolf Diesel ville skapa arbetarkollektiv

Rudolf Diesel uppfann 1892 en motor som drivs av olja, numera allmänt kallad dieselmotorn. Förmodligen finns det ingen enskild uppfinning som betytt mer än dieselmotorn för att bygga upp den moderna infrastrukturen, effektivisera jordbruket, skogsbruket och byggnadsindustrin samt underlättat byggandet av hus, järnvägar, vägar, viadukter och industrianläggningar. Dieselmotorn har också varit den viktigaste grunden för den enorma ökningen av såväl frakten av varor som passagerartrafiken till sjöss och på landsväg under de senaste hundra åren.

På så sätt kan man jämföra dieselmotorns betydelse för kapitalismen med hästen betydelse för feodalismen. Hästen omvandlade säd till muskelkraft i människors tjänst. Dieselmotorn omvandlar olja till drivkraft för maskiner i människors tjänst.

Rudolf Diesel föddes i Paris 1858, där han bodde fram till kriget mellan Preussen och Frankrike 1870, då han flyttade till Tyskland. I slutet på 1870-talet började han studera vid Technische Hochschule i München.

Rudolf Diesel började redan under studietiden att fundera på att skapa en motor som skulle kunna använda andra bränslen än kol och därmed kunna ersätta ångmaskinen. Hans tanke var att den skulle kunna drivas både av biologiska oljar och av petroleum, det vill säga fossil olja.

En ung Rudolf Diesel

Genom att utveckla en liten motor, billigare, mindre komplex, lättare att underhålla och mer tillförlitlig än ångmaskinen, trodde Rudolf Diesel att han kunde styra den ekonomiska utvecklingen i en annan riktning, ge hantverket en ny chans och återuppliva landsbygden. Han var socialist och ville skapa en decentraliserad ekonomi som skulle drivas av arbetarkollektiv. Han skrev själv:

Det är utan tvekan att föredra, att decentralisera småindustrin och etablera den på landsbygden istället för att koncentrera den i stora, överfulla städer, utan luft, utan ljus och utan utrymme. Detta mål kan endast uppnås av en oberoende maskin, lätt att använda och underhålla.

När, efter långa svårigheter, hans prototyp äntligen var färdig 1892, hävdade Rudolf Diesel stolt att han hade löst den sociala frågan.

Dieselmotorn kom dock inte att skapa något rödgrönt eller socialistiskt samhälle, men den har betytt oerhört mycket för att ersätta hårt arbete med muskelkraft och utveckla det moderna samhället. Det är bara att synd att Rudolf Diesels dröm ännu inte har blivit verklighet.

Tänk på att varje gång du ser en tunglastbil, en grävmaskin, en skogsmaskin, eller ett stort skepp, så är dessa maskiner beroende av olja som skapades under miljontals år av små djur och växter och av en fransk-tysk socialist som drömde om att hans uppfinning, dieselmotorn, skulle skapa ett arbetarstyrt samhälle.

Foste Hjälte

You May Also Like