Valet i Venezuela – uppfyllde förhoppningarna

Eva Björklund – Latinamerika-kännare och valobservatör i Venezuela vid valet 2014

Bilden visar en vallokal i anslutning till en arena/stadion i Caracas. Den iordningställdes som ersättning för en vallokal som högeroppositionen förstört i överklassområdet Miranda

Trots en tre månader lång och våldsam USA-stödd oppositionskampanj för att stoppa de allmänna valen 30 augusti – utlysta den 3 maj – har de genomförts enligt grundlag och vallag. Valet gällde ombud till en grundlagsförsamling för att införa ändringar i den då helt nya grundlag som antogs av en på samma sätt vald grundlagsförsamling 1999 – efter Hugo Chávez seger i presidentvalet 1998 – som utformade en av världens mest konsekventa grundlagar för deltagande demokrati.

Prognoserna träffade rätt – drygt 8 miljoner röstade

Röstberättigade var 19 miljoner medborgare över 18 år. Utifrån tidigare 20 allmänna val kunde valskolket normalt förväntas bli mellan 20 och 25 procent, dvs mellan 3,8 och 4,75 väljare. Men eftersom oppositionen uppmanat de sina att inte rösta, beräknades det bli 6,8 miljoner fler som avstod från att rösta denna gång, då det antogs att kunna bli 10,6 miljoner. Och utifrån det antal röster som chavismen fått i tidigare val kunde de hoppas på mellan 7,8-8,3 miljoner röstande, som det också blev, drygt åtta miljoner röstande (8.089,320), 41,53 procent.

Varför trotsade så många oppositionens våld och barrikader?

  • den förbättrade livsmedelsförsörjningen
  • löne- och pensionsjusteringarna för att hänga med i inflationen
  • när oppositionen försöker genomföra statskupp, organiserar sig chavisterna och blir fler.
  • protest mot Trumps stöd till oppositionen och även andras utländska inblandning i Venezuelas inre angelägenheter
  • protest mot oppositionens oerhörda våld mot misstänkta chavister – 23 levande brända , mm – och mordbrand på offentliga institutioner som förskolor, sjukhus, livsmedelsbutiker som plundrades, mm.

Vad gällde valet? Att stärka demokratin och välfärden.

Den nu valda grundlagsförsamlingens uppgift är att ta ställning förslag att införa vissa ändringar, bland annat att grundlagssäkra ett nytt socialförsäkringssystem som stadfäster många av de framsteg som gjorts under 2000-talet i form av landsomfattande projekt, kallade Misiones: allmän och gratis hälsovård, allmän och gratis skolgång hela vägen, bostadsbyggande, lågpris livsmedelsbutiker, m.m. samt utveckla den mångkulturella identiteten och deltagande demokratin utifrån kommundels- och kommunförsamlingarna, värna naturen och motarbeta klimatförändringarna, med mera i samma riktning, dvs utveckla demokratin och välfärden, stärka den nationella suveräniteten och införa en ny, icke oljebaserad ekonomisk modell. Alltså inte frågan om att införa diktatur, som oppositionen, USA och mediemakten påstår, tvärtom.

Säkert valsystem, oberoende valmyndighet

Venezuela har ett av världens mest avancerade och säkra valsystem, med strikt kontroll över röstlängder, identitetskontroll med fingeravtryck, garanterad valhemlighet och kontroll av valurnorna. Jag var där som valövervakare 2014 och blev mycket imponerad. Allt organiseras, övervakas och verifieras av Centrala Valmyndigheten CNE, ett från både regering och partier fristående organ, bestående av 5 personer, 3 tillsatta av civilsamhället, 1 av juridiska och politiska fakulteterna på Venezuelas universitet, 1 tillsatt av Medborgmakten (en företrädare för Riksåklagaren, Riksombudsmannen och Riksrevisorn tillsammans). Alltså inte kontrollerad av regeringen, som oppositionen, USA och mediemakten påstår.

Oppositionen fortsätter sin våldsamma kamp

USA, Colombia och Mexiko vägrar erkänna valet och fortsätter att stödja oppositionen som redan utlyst nya demonstrationer. USA & Co hade dock – liksom mediemakten – förbehållslöst stött den ”folkomröstning” som oppositionen genomförde 19 juli, utan röstlängder, utan valövervakare, där det gick att gå runt och rösta i flera vallokaler, det enda som krävdes var ID-kort, och en namnteckning. Och USA har redan infört fler ekonomiska sanktioner för att undergräva Venezuelas ekonomi.

Eva Björklund

You May Also Like