Mötesfri väg – så kallad 2+1-väg… (Foto: Rolf Waltersson)

Vägen mellan Alberga och Katrineholm blir mötesfri

Nu under majmånad påbörjar Trafikverket en ombyggnation av Riksväg 56 mellan Alberga (utanför Eskilstuna) och Katrineholm. Hela sträckan ska bli mötesfri, alltså en så kallad 2+1-väg.

Den nya mötesfria vägen kommer också att ha en högre hastighet när den är klar – 100 kilometer i timmen. Under arbetes gång kommer dock hastigheten att vara sänkt förbi pågående vägarbeten, och den som vanligtvis pendlar den aktuella sträckan får räkna med lite längre restid än vanligt under de kommande åren.

Över 3 mil lång sträcka

Det handlar om en ca 33 kilometer lång sträcka. Vägen används idag flitig av såväl pendlare som av godstrafiken. Sikt och omkörningsmöjligheter är i dag begränsade på den aktuella sträckan.

– Vi bygger löpande om våra större stråk så att de blir mötesseparerade med mitträcke. Att ta bort mötande trafik är en av de mest effektiva åtgärderna för att undvika allvarliga olyckor, säger Rami Yones, regional direktör på Trafikverket.

När den nya vägen är färdig minskar restiderna genom att hastigheten då kan höjas till 100 kilometer i timmen.

Ett efterlängtat bygge

– Vi vet att det här är ett efterlängtat bygge. När vi är klara blir vardagen smidigare och säkrare för både pendlare och yrkestrafik, säger Rami Yones.

Hela arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2024.

Kartan visar den aktuella sträckan idag mellan Alberga och Katrineholm. Här passerar mellan 4000 och 6000 fordon varje dygn.

2+1-väg mellan Eskilstuna och Västerås

Tilläggas kan att man sedan en tid tillbaka även bygger mötesfri väg mellan Kvicksund och Västerås – även det Riksväg 56. Sedan ganska länge har det varit 2+1-väg mellan Eskilstuna och Kvicksund, men efter Kvicksund har 56:an sedan övergått till vanlig landsväg vidare mot Västerås. Sedan en tid tillbaka håller man dock på att göra om även denna sträcka till mötesfri väg. När den sträckan är färdig blir det alltså 2+1-väg hela vägen mellan Eskilstuna och Västerås.

Eskilstuna – Nyköping

Många pendlare och yrkeschaufförer efterlyser också en mötesfri väg mellan Eskilstuna och Nyköping. Vägen är idag olycksdrabbad och ger inte många tillfällen för omkörning. I nuläget har man dock valt att sänka hastigheten till 80 kilometer i timmen i stället för att även göra detta till en så kallad 2+1-väg…

You May Also Like