Reklam på väderskyddet vid en busshållplats. Foto: Rolf Waltersson.

Vad är det för fel på svenska språket?

Överträdelse beivras, vilket i den här kontexten betyder att man straffas vid tillträde av förbjudet område utan målsman.

Jämfört med mycket annat i dessa tider må det här tyckas vara en bagatell. Men jag undrar varför det blivit allt vanligare att slänga in utländska, engelska och amerikanska ord när man pratar svenska. Jag förstår att språket alltid förändras och utvecklas. Och så måste det vara. Gamla ord försvinner och nya ord tillkommer. Vad jag menar är varför man slänger sig med engelska ord när det finns svenska ord som fungerar lika bra och som (nästan) alla förstår.

Ett exempel är ordet kontext. “I den här kontexten har det ingen avgörande betydelse”. Jag måste erkänna att jag fattade ingenting när jag hörde ordet första gången. Med tiden lade jag ihop ett och ett och listade ut att “kontext” är lika med “sammanhang”

“I det här sammanhanget har det ingen avgörande betydelse”.

Det här är bara ett exempel bland många. Men det händer titt som tätt att jag inte förstår vad folk pratar om därför att det tydligen blivit en modegrej att slänga sig med “utrikiska” ord. Och tänk på alla invandrare som har kravet på sig att de måste lära sig svenska. Det måste bli godkända i att tala och skriva svenska för att bli svenska medborgare, enligt krav från vissa partier.

Nu är det inte bara utländska ord som kan orsaka missförstånd. Vi har också en del ålderdomliga svenska ord och uttryck som inte alla förstår. För oss som är lite äldre är det inget problem att förstå uttryck som “Obehöriga äga ej tillträde”, “Tillträde förbjudet”, “Målsman” och “Överträdelse beivras”. Men hur är det med de yngre, och de som brottas med att lära sig svenska?

Jag kommer att tänka på finansminister Gunnar Sträng som sa något i stil med:

“Varför använda en massa främmande ord när det finns en adekvat svensk vokabulär?”

Jag noterar också att det blivit vanligare att reklam är utformad helt eller delvis på engelska. Jag hittade ett reklambudskap på regnskyddet till en busshållplats där den långa texten var helt på engelska. Man lyckades klämma in några svenska ord så att det i alla fall framgick att det var reklam för havredryck.
Även en helsida med reklam i Aftonbladet var på engelska.

Detta stör mig dock mindre. Jag är ingen större anhängare av reklam. Och om reklammakarna vill utforma sina “budskap” så att de blir obegripliga så ser jag det närmast som en välgärning.

Rolf Waltersson

You May Also Like