Gruppfoto på 12 av de 16 eleverna från Konst 2 – Eskilstuna Folkhögskola utanför Form & Färg vid Bruksgatan 6 där de har sin utställning. Foto: Rolf Waltersson.

Utställning av eleverna på estetiska linjen Eskilstuna Folkhögskola

18 maj var det vernissage för eleverna Konst 2 på Folkhögskolan i Eskilstuna. Det var knökfullt med elever och besökare vid den fina byggnaden med den stiliga gamla verandan där Form & Färg har sina arbets- och utställningslokaler vid Bruksgatan 6.

Det var så trångt att man nästan fick stå i kö för att komma in för att beskåda alla lekfulla, fantasifulla och tankeväckande konstverk som visas av de 16 eleverna.

Sammanlagt är det 71 konstverk i olika tekniker, både målningar och skulpturer. Det tar tid att smälta alla intryck.

Själv gör jag alltid så att jag tar ett par varv för att lista ut vad det är jag tycker mig se i de olika konstverken. Att jag först gör mina egna “tolkningar”.

Därefter kollar jag i utställningslistan för att med “facit i hand” se vad respektive konstnär har satt titel som ledtråd.

Jag fotograferade av ett antal av konstverken. Dels några som jag fastnade extra för. Men även så att alla de 16 utställarna ska representeras.

Det är alltid vanskligt att fotografera så att det blir “rättvisande” återgivet. Blandljuset i lokalen med både dagsljus från fönstren och lampornas mera gula sken gör att färgerna inte alltid blir korrekt återgivna.

De avfotograferade bilderna av konstverken är direkt ur kameran. Jag har alltså inte bildbehandlat dem, förutom lite beskärningar.

Det är ju så att människan ögon och hjärna vida överstiger den fotografiska bildens förmåga att tolka alla de små nyansera när det gäller ljus och färger.

Några spontana reflektioner från min sida.

Redan vid min första rundvandring fastnade för två tavlor av Peter Eklöf för det fantastiska ljuset och lystern i bilderna, något som inte framgår fullt ut av mina fotografiska avbildningar. Tavlorna har dessutom de talande titlarna “Ljuset” respektive “Mörkret”.

Sandra Josefin Larssons målning “Eufori” i blandteknik är en mera abstrakt bild där man får utrymmen för sin inre “barnslighet”, om man nu har någon kvar, när man försöker “tolka” det man ser. Från början såg jag fossiler som var så uppenbara att jag var tvungen att känna med fingrarna. Och visst är det fossiler som till och med är tredimensionella.

Även Iona Ritiläs “Gods country” i blandteknik väcker funderingar, inte minst när man lägger märke till det lilla korset. Är det en gammal förfallen kyrka på prärien där alla kors är borta – utom ett? Är det ett gudsförgätet och bortglömt land – ett “Gods country”?

Att jag nämner några av konstverken betyder inte att de övriga är mindre intressanta. Jag bara råkar fastna för dessa vid min första anblick.

PS. Skulle jag i all hast ha blandat ihop namn och titlar på konstverken ber jag om ursäkt. Det blev lite stressigt och rörigt att få ihop det hela så fort som möjligt.

Text & Foto:
Rolf Waltersson

Utställningen pågår fram till 28 maj

Öppettider:
Onsdag – Fredag 15.00–19.00
Lördag – Söndag 12.00–16.00

Lästips:

You May Also Like