Kubansk läkarbrigad på arbete i Pakistan

USA saboterar Kubas hälsovårdsbistånd till fattiga länder

Svensk-Kubanska Föreningen:

UTTALANDE om USA:s senaste projekt för att skada Kubas internationella hälsovårdsbistånd i tredje världen.

Artikeln även publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Kuba har idag 50 000 läkare och annan hälsovårdspersonal i 66 länder. Kuba står för en tredjedel av allt internationellt medicinskt bistånd i världen. Mellan 1995 och 2015 har Kubas hälsovårdsbistånd räddat 5,8 miljoner liv i en lång rad fattiga länder.

Denna beundransvärda humanitära insats försöker USA:s regering sabotera. USA har tidigare försökt muta kubanska läkare till att hoppa av. Nu trappas angreppen upp. USA:s organ för internationellt bistånd – USAID – annonserar ut att de erbjuder upp till 3 miljoner US dollar till sökanden i Kuba och utanför, som tar fram information “rörande brott mot mänskliga rättigheter – inklusive tvångsarbete – mot kubansk medicinsk personal exporterad till utlandet”.

Det handlar om 3 miljoner dollar för att skapa förtalskampanjer mot Kubas solidariska internationella bistånd! Det hela är en skymf mot de kubanska läkarna och också mot de länder som tecknat avtal med Kuba om biståndet. Det ska tydligt sägas att de kubanska läkarna och annan vårdpersonal har frivilligt ansökt om tjänstgöringen i biståndsprojekten. Notera att Kubas biståndsarbete fått högsta lovord från Världshälsoorganisationen WHO och andra instanser, från mottagarländernas regeringar och från de människor som fått hjälp. Se Kubas utrikesministeriets uttalande.

USAID anger att “något omnämnande av USAID eller USA:s regering behöver inte göras i materialet som ska spridas på ön”. Avsikten är tydligen en smutskastningskampanj i värsta CIA-stil, med tre miljoner dollar som utannonserade mutor.

USA:s regering är uppenbarligen ointresserad av positiva kvalitéer i Kubas biståndsarbete, utan endast intresserad av negativa företeelser; halvsanna eller fabricerade. Vår erfarenhet säger att det blir mycket fabricerade historier. Det är väldokumenterat att USA-finansierade s.k. “oberoende journalister” i Kuba har visat sig vara allt annat än oberoende. Det har varit en födkrok för s.k. dissidenter på USA:s skattebetalares bekostnad. Här är en länk till en artikel på engelska om projektet med länk “request for applications” till USAID:s dokument.

USAID och USA:s regering borde istället sopa rent framför egen dörr!

Av alla industrialiserade länder i världen är USA det enda som saknar ett heltäckande sjukvårdsförsäkringssystem. Mer än 30 miljoner medborgare i USA saknar sjukvårdsförsäkring. Konsekvensen har blivit att minst 30 tusen människor i USA dör i onödan varje år. Många av dessa är fattiga eller arbetslösa. Samtidigt noterar vi att totalkostnaden för sjukvården i USA är dubbelt så hög per invånare som i Europa.

Beträffande frågan om tvångsarbete, har USA över 20 procent av världens fångar; mer än 2,3 miljoner. För det obligatoriska arbetet som många fångar tvingas utföra betalas endast småslantar som lön eller inget alls. USA:s regering borde ta itu med sitt eget tvångsarbete!

Om USA verkligen ville stödja Kubas mänskliga rättigheter och välstånd måste USA respektera världssamfundet som i FN:s generalförsamling, med undantag för nej-röster från USA/Israel, enhälligt krävt att USA upphäver sin olagliga handels- och finansiella nästan 60-åriga blockad mot Kuba. Enbart april 2018 – mars 2019 orsakade blockaden Kuba förluster på 4 347 miljoner US-dollar.

Svensk-Kubanska Föreningen
Styrelsen vid möte i Jönköping
Söndag 1 september 2019

You May Also Like