Förvirrande partinamn

Jag funderar ibland över varför politiska partier heter som de heter.

Ta till exempel Högerpartiet eller Högern som bytte namn till Moderata Samlingspartiet som i dagligt tal kallas Moderaterna. Ibland även Nya Moderaterna. När de är riktigt skojiga kallar de sig “det nya arbetarpartiet”.

Egentligen började det redan 1904 då AVF (Allmänna Valmansförbundet) bildades som en motkraft mot den nya tidens mer demokratiska vindar. Man motsatte sig allmän och lika rösträtt för män, och senare också rösträtt för kvinnor.

Men det är ordet “moderaterna” som fångar mitt intresse. Söker jag synonymer på ordet “moderat” får jag upp ord som “måttfull”, “sansad”, “hovsam”, “återhållsam”, “skälig”, “försiktig”.

De skulle alltså lika gärna kunna heta “Sansade Samlingspartiet” eller “Måttfulla Samlingspartiet”.

Eller varför inte “Återhållsamma Samlingspartiet”.

När jag söker synonymer till moderat, får jag också upp motsatsord till moderat, till exempel “extrem”, “omåttlig” och “radikal”.

Och när jag söker synonymer till “radikal” får jag upp ord som “vänstervriden”.

Och som motsatsord till “vänstervriden” hittar jag ord som “högervriden” och “reaktionär”.

Lite förvirrad och bortkommen i denna språkliga labyrint försöker jag knyta ihop säcken och kommer då fram till att partiet lika gärna skulle kunna heta “Högervridna Reaktionära Samlingspartiet” vilket då blir en synonym till “Moderata Samlingspartiet”.

Rolf Waltersson

You May Also Like