Två gånger lyfte dödens fågel i natten

Andra världskriget gick mot sitt slut. Det var bara en tidsfråga när Japan skulle kapitulera då USA fällde atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Den 6 augusti klockan 8.15 på morgonen 1945 fälldes den första bomben, som hade fått smeknamnet Little Boy, över Hiroshima. Den fälldes från en mils höjd och detonerade 600 meter över marken. Mellan 90 000 – 120 000 människor brändes till döds vid detonationen.

Tre dagar senare, den 9 augusti klockan 11.02, fälldes den andra bomben över Nagasaki. Den bomben hade smeknamnet Fat Man. Mellan 60 000 – 80 000 människor brändes omedelbart till döds när bomben detonerade.

Målet var egentligen staden Kokura. Men på grund av moln över staden fortsatte man till Nagasaki. Man ville ha molnfritt för att kunna fotografera och se bombernas omedelbara effekter.

För USA:s del såg man de två bomberna som ett “fullskaletest” som man ville passa på att utföra innan kriget tog slut. Atombomben Little Man, som fälldes över Hiroshima var uranbaserad, medan bomben över Nagasaki var baserad på plutonium.

Mellan 150 000 – 200 000 människor dödades omedelbart då bomberna fälldes. Många dog senare på grund av strålskador. Långt senare föds barn med svåra missbildningar, också det på grund av strålskador. Hur många som dödades och skadades över tid finns egentligen inga klara siffror över.

Vad man kan konstatera är i alla fall att det var civilbefolkningen som blev offer. Det fanns inga militära mål i vare sig Hiroshima eller Nagasaki även om det i utkanten av Nagasaki fanns ett par fabriker för tillverkning av vapen och ammunition. Men om det var dessa vapenindustrier man ville slå ut kunde man gjort det på annat sätt utan att ta till dessa två monsterbomber.

När detta skrives, den 6:e augusti 2018, är det alltså 73 år sedan den första atombomben användes “på riktigt”. Sedan dess har kärnvapenmakterna utfört cirka 2000 provsprängningar av atombomber, både underjordiska prov och atmosfäriska prov.

Det är provsprängningar som förgiftat jorden med radioaktiv strålning för lång tid framöver.

Om detta återkommer jag i ett senare inlägg

Jag avslutar med några rader ur Björn Afzelius skrämmande, och samtidigt rasande, text till sången Hiroshima. Googla på Björn Afzelius och Hiroshima och gå in och lyssna.

Två gånger lyfte dödens fågel i natten.
Två gånger flög den mot en sovande stad.
Och i sina klor hade den en sol.
Två gånger flög den fågeln ut i natten.
Två gånger såg vi Solen störta till marken.
Två gånger tändes hela skapelsens ljus.
Solen var så varm, skenet var så starkt.
Två gånger brände Solen fast i Jorden.

Ännu skriker människor i sömnen.
Ännu föder kvinnorna lik.
Änne lever giftet i blodet.
Ännu skördas ofödda liv.

Hur många fåglar flyger nu över Jorden?
Hur många solar bär dom i sina klor?
Flyger dom mot mej?
Siktar dom mot mej?
Hur många fåglar svävar över jorden

Rolf Waltersson

You May Also Like