Trump ger Snowden rätt, alla är avlyssnade

För en gångs skull har faktiskt Donald Trump rätt. Han har varit avlyssnad. Alla USA-medborgare är nämligen avlyssnade av NSA. Precis som alla svenskar, tyskar kineser, och alla andra som använder datorer och telefoner för att kommunicera.

Det är precis detta som Edward Snowden avslöjade och det är detta avslöjande om den gigantiska av övervakningen som USA-administration vill få Edward Snowden straffad för.

När Trump häromdagen twittrade att USA:s förre president Barack Obama hade avlyssnat honom så blev det givetvis en toppnyhet. Men genast drogs också dementiapparaten igång. Inget som den mannen säger kan givetvis vara sant. Svenska medier reagerar med ryggmärgen. Dagens Nyheter citerar den före detta underrättelsechefen James Clapper som säger: ”Ingen sådan avlyssningsaktivitet riktades mot presidenten, den tillträdande presidenten, kandidaten eller mot hans kampanj.”

Men Clapper lägger dock in i en brasklapp i den intervju han gett till i TV-kanalen NBC:s medieprogram ”Meet the Press”, nämligen att han inte kan svara för underrättelseenheter han inte har någon insyn i.

En part i målet, president Barack Obamas talesperson Kevin Lewis får också uttala sig i DN. Han är tvärsäker: Varken president Obama eller någon annan företrädare för Vita Huset har någonsin beordrat övervakning av någon amerikanska medborgare.

En dementi som är så överdriven att den verkar mer pliktskyldig än trovärdig.

I Dagens Nyheter får dessutom Dag Blanck, docent vid institutionen för Nordamerikastudier vid Uppsala Universitet, förklara att en order om avlyssning måste ges av en speciell domstol med begäran av en åklagare som utreder någon för ett allvarligt brott. Presidenten kan inte beordra sådan saker.

Jo, så kanske det ser ut i teorin, men verkligheten är en annan. För att ha avslöjat denna verklighet sitter nu Edward Snowden fast i Moskva. Han kan inte lämna Ryssland utan att riskera att föras till USA och dömas till ett mycket hårt straff.

Orsaken är att han har avslöjat att USAs underrättelseorganisation NSA, National Security Agency, som är direkt underställd Pentagon, spionera på alla medborgare i USA, men även på i så gott som hela världen. Alla som överhuvudtaget har en telefon eller en e-postadress är övervakad av NSA. USA:s president är den som i sista hand kan bestämma vilken information han ha vill ha ur detta gigantiska övervakningsnät.

Ingen kan med säkerhet veta vad USA:s president väljer att informera sig om. Men vad vi vet är att den som är president i USA är den enda som har ett verktyg som gör att han kan övervaka vem som helst. Den som tror att de behövs ett domstolsbeslut för detta är väldigt naiv. Det värsta är nog att även Donald Trump ganska snart inser detta.

Ett av de första dokumenten av dem som Edward Snowden lätt publicera handlade om programmet ”Boundless informant”, där det framgår att ”NSA med matematisk exakthet registrerar varje telefonsamtal och mejl som samlas in varje dag världen över.” Edward Snowden hade därmed visat att chefen för NSA Keith Alexander hade ljugit för kongressen om omfattning av övervakningen. Keith Anderssons personliga motto ”samla in allt” är för övrigt en bra sammanfattning av syftet med NSA.

Snowdens avslöjande att under en 30-dagers period hade NSA samlat in över 97 miljarder mejl och 124 miljarder telefonsamtal. Ett annat dokument om Boundless informant hur många internationella data som under en 30 dagars period samlats in från Tyskland (500 miljoner), Brasilien 82,3 miljarder) och Indien (13 miljarder). Från lilla Danmark hade 23 miljoner samtal samlats in under en månad.

Senare avslöjade också Wikileaks att till dem som hade varit övervakade hörde bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Brasiliens president Dilma Rousseff.

Enligt lagen ska NSA ha fokus på utländska underrättelser men Snowdens dokument visar att ett lika viktigt mål har varit USA:s 320 miljoner invånare. De som tror att det har behövts några speciella domstolsutslag för att den amerikanska administration skulle få ta del av den information som samlas in är väldigt naiv.

Gleen Grennwald skriver i sin bok ”Storebror ser dig Och den globala övervakningsstaten” (Leopard Förlag):

”En del övervakning var till synes riktad mot misstänkt terrorism. Men en stor del av materialet hade uppenbarligen inget att göra med nationell säkerhet. Dokumenten lämnade inget tvivel om att NSA till lika stor del sysslade med ekonomiskt spionage, diplomatisk spionage och omotiverad bevakning som riktades mot hela befolkningen.

När man sammanfattade Snowdens arkiv gick det bara att komma fram till en slutsats: den amerikanska staten hade byggt ett system vars mål är att fullständigt eliminera alla elektronisk integritet över hela världen.”

Det är därför på inget sätt mer uppseendeväckande om den sittande president i USA får insyn i politiska motståndare mejl och teletrafik än att han får sådan information om politiska ledare i allierade länder

Det vore intressant om Donald Trumps anklagelser om att ha blivit övervakad medförde ett större ifrågasättande av övervakningssamhället och dess konsekvenser. USA:s presidenters möjlighet att övervaka i stort sett hela världen borde granskas kritiskt. Det kanske finns fler som nu inser vilken makt det ger USA:s president, nu då han heter Donald Trump.

Hans Hjälte