Sensationellt val i Nordirland

Söndagens val i Nordirland gav ett sensationellt resultat. För första gången förlorade Unionisterna majoriteten. Unionister är beteckningen på de som förordar att Norra Irland ska fortsätta att vara i del av Storbritannien. Unionister benämns också ibland ”lojalister” (lojala med engelska kronan).

De som anser att hela Irland bör vara enat, att norra Irland istället för att tillhöra Storbritannien ska enas med republiken Irland brukar kallas ”nationalister” eller republikaner. Den irländska nationalismen är alltså något helt annat än den högerpopulism som vi idag ser i Europa som också brukar kallas ”nationalister”. Den irländska republikanska nationalismen står till vänster. På Irland är det i stället unionisterna som innehåller högerextrema element.

Splittringen har också en religiös dimension. Unionisterna har sitt stöd bland protestanterna, (ättlingar från de från Skottland och England på 1600-talet inflyttade kolonisterna) medan katolicismen alltid varit dominerande inom den övriga delen av befolkningen.

Unionisterna hade vid Irlands frigörelse 1921 majoritet i det nordöstra hörnet av ön och lyckades därför riva loss denna landsdel från Irland och behålla unionen med England.

Under 1900-talet diskriminerades den ”nationalistiska” befolkningen brutalt av unionisterna.

Från 60-talets slut fram till mitten av 90-talet rådde väpnad konflikt mellan det republikanska IRA och på den andra sidan engelska trupper och högerextrema lojalistiska miliser.

1998 nåddes en fredsöverenskommelse och makten har delats mellan det ledande unionistpartiet DUP och det republikanska Sinn Fein (IRA:s) politiska gren).

Det som hänt nu är att unionisterna förlorat sin majoritet i det nordirländska parlamentet.

Det finns tre Unionistpartier i parlamentet. Democratic Unionist Party (DUP), Ulster Unionist Party (UUP) och Tradional Unionist Voice (TUV). DUP fick 28 mandat, UUP 10 mandat och TUV 1 mandat.

På ”Nationalistsidan” fick Sinn Fein 27 mandat, det socialdemokratiska SDLP 10 mandat.

Alliance Party (ett vänsterliberalt parti som ställt sej utanför indelningen i ”unionister” och ”republikaner”)  fick 8 mandat, det Gröna Partiet fick 2 mandat och ett mindre vänsterparti, People Before Profit Alliance (PBPA) fick 1 mandat. Ytterligare en oberoende fick 1 mandat.

För första gången står unionisterna utan majoritet. Till saken hör att den nordirländska befolkningens majoritet sa nej till Brexit. Brexit reser ju hotet om att en ”hård” gräns återigen ska resas mellan Nord-Irland och republiken. Idag färdas man fritt mellan republiken och Nord-Irland, båda tillhör ju EU. Det är alltså noterbart att en stor del av den traditionellt unioniströstande befolkningen röstade mot Brexit och uppenbarligen till en del lämnade unionisterna i söndagens val.

Kommer frågan om Irlands enande att åter resas som ett allvarligt alternativ? Kommer Brexitfrågan att rita om kartan? Vi står inför en spännande framtid.

Peter Widén

You May Also Like