Fotot från riksdagen.se

Tillåt andrahandsröstning!

Som det ser ut nu riskerar Liberalerna, Miljöpartiet och kanske Kristdemokraterna att åka ur riksdagen.

Då får vi det vanliga taktikröstandet, där vissa personer på såväl vänster- som högerkanten röstar på de hotade partierna. Detta för att det egna röda eller blå politiska blocket ska få ett större samlat stöd i riksdagen.

Det är ovärdigt demokratin att ha ett system där människor inte tycker att de ärligt kan rösta på vad de i grunden tror på.

Taktikröstning bör därför rensas bort från det politiska spelet.

Jag föreslår än en gång (nu när det är mer aktuellt än någonsin) att Sverige inför andrahandsröstning. Om det första partiet man väljer hamnar utanför riksdagen – så går ens röst automatiskt vidare till det parti man markerat som det näst bästa partivalet.

Till exempel kan miljöpartister tryggt rösta på Mp på första plats, och hamnar partiet under fyra procent, så går deras röster vidare till exempelvis Socialdemokraterna. Samma med Liberalerna – de kan lägga sin första röst på Liberalerna, och den andra på exempelvis Moderaterna.

Det blir mer valarbete, men det demokratiska innehållet i valen ökar när alla känner att de kan rösta helt ärligt på ett första parti och ett andraparti (helst på samma valsedel om det går att lösa rent valtekniskt).

Demokrati (folkmakt) betyder heller inte bara kollektiva majoritetsbeslut. Samtliga individer ska också ha en röst. Alla människor en röst (“one man one vote”). Det är den politiska demokratins grund – byggd på alla människors lika värde och jämlikhet i respekt och värdighet.

Med andrahandsröstning kommer även de svenskars förstaval som idag inte får representation i riksdagen, istället komma till uttryck i andrahandsval på det näst bästa partiet. Det fördjupar demokratin.

Och eftersom såväl vänster- som högerblocket “drabbas” av taktikröstande borde det vara lätt att komma överens om en snabb och effektiv reformering av valsystemet, för att möjliggöra andrahandsröstning.

Hans Norebrink
valförättare i Göteborg

You May Also Like