Taskig mörkerman fick knäpp på näsan av Gud?

Giftspridande företrädare för extrema riktningar av olika religioner, det har handlat om olika kristna, judiska och muslimska sekterister, har på senare tid tagit till vana att hetsa mot medmänniskor genom att påstå att Corona-pandemin har att göra med Guds missnöje med dem. Senast(?) raden är Israels hälsominister. Kan det vara så att Gud nu visat sitt missnöje med hälsoministern?

You May Also Like