– I god dialog med MTR har vi gemensamt sett över formerna för vårt samarbete och kommit fram till att avsluta avtalet, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik…

Tågkaoset i Mälardalen: Nu sägs avtalet med MTR upp

Efter att MTR Mälartåg tog över driften av tågtrafiken i Mälardalen i slutet av 2022 har pendlare och resenärer fått leva med sena eller inställda tåg, kraftigt försämrade tidtabeller, och trots allt detta samtidigt höjda biljettpriser. Men nu sägs avtalet mellan MTR Mälartåg och Mälardalstrafik upp, och ett nytt avtal med en ny operatör börjar gälla redan i sommar.

Tågpendlarna har försökt att under den senaste tiden lösa problemen så gott man kunnat. Många har gett upp och i stället skaffat bil. Att det inte går att åka tåg i Sverige år 2024 är sorgligt.

Avtal rivs i förtid

Att samarbetet mellan MTR Mälartåg och Mälardalstrafik avslutas i förtid uppges vara ett gemensamt beslut. ”Trots att en rad gemensamma åtgärder har genomförts så har trafiksituationen inte nått en tillfredsställande nivå. Mälardalstrafik och MTR har därför kommit överens om att det krävs en förändring och att nuvarande avtal ska avslutas i förtid” står det att läsa i ett pressmeddelande från Mälardalstrafik.

– Det enskilt viktigaste uppdraget Mälardalstrafik har är att säkra resenärernas pendlingsmöjligheter i Stockholm/Mälardalen. Därför har vi genomfört en grundlig översyn med våra resenärer i fokus. I god dialog med MTR har vi gemensamt sett över formerna för vårt samarbete och kommit fram till att avsluta avtalet, säger Helena Ekroth, vd på Mälardalstrafik.

Helena Ekroth

Transdev tar över

Som en följd av det förtida upphörandet med MTR tecknar Mälardalstrafik nu ett nytt avtal med en annan operatör. Det nya avtalet skrivs med Transdev, och det med stöd i EU:s kollektivtrafikförordning. Det är ett så kallat ”nödavtal”*. Avtalstiden är två år, och Transdev tar över driften av tågtrafiken från och med den 16 juni 2024.

– Tillsammans med Transdev tar vi nu nästa steg för att fortsatt utveckla Mälartåg och regionaltågsresandet, säger Helena Ekroth.

Anställda erbjuds följa med i övergången

Förberedelserna inför överlämningen av verksamheten från MTR till Transdev påbörjas omgående. I enlighet med tillämplig lagstiftning kommer Transdev att erbjuda samtliga medarbetare som arbetar inom verksamheten anställning. Transdev kör i dag bland annat Öresundstågen, Roslagsbanan i Stockholm och Snälltåget.

– Det är ett stort och ansvarsfullt arbete som ligger framför oss. Mälartågs medarbetare är nyckeln till att det här ska bli lyckat. Vi kommer att arbeta nära MTR, Mälardalstrafik och de olika fackförbunden för att skapa en smidig övergång. Det handlar om ett lagarbete från början till slut, och vi ser fram emot att så fort som möjligt träffa våra nya kollegor”, säger Anna Höjer,vd på Transdev Sverige.

”Förändringar sker ej över en natt”

– Vi måste alltid tänka på resenärernas bästa. Successivt kommer också resenärerna att märka hur regionaltågtrafiken med detta avtal blir mer pålitlig och bättre svarar upp mot deras höga förväntningar på Mälartåg. Det kommer dock inte att ske över en natt varför vi nu måste ha tålamod, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Mälardalstrafik.

Centralstationen i Eskilstuna – många pendlare är helt beroende av att tågen går i tid…

Nödavtal

*Ett avtal om nödåtgärder, så kallat nödavtal, syftar till att säkerställa samhällsviktig allmäntrafik och regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. Ett nödavtal får ingås vid trafikstörningar eller vid överhängande risk för sådana störningar. I förordningen finns krav bland annat avseende ersättningsmodell och maximal avtalstid.

Mörkt decennium för tågtrafiken

Sämsta punktligheten sedan 2010 – så summerar Trafikverket tågtrafiken i Sverige för förra året. 2023 var punktligheten cirka 88 procent, och det är den lägsta punktligheten för tåg på 13 år i Sverige och den näst lägsta sedan mätningarna startade 2001.

Spårfel, växelfel, signalfel, trasiga tåg, försenade tåg, inställda tåg, dåligt väder, lokförarbrist, vagnbrist, taskig planering – uttrycket ”Det går som tåget” har fått en ny innebörd…

You May Also Like