På perrongen i Eskilstuna har resenärerna ingen garanti för att det verkligen ska komma ett tåg…

Tågtrafiken i Mälardalen – ett hån mot resenärerna

Tågstrulet i Mälardalen fortsätter. Och det kan vara svårt att med ord beskriva den ilska som många resenärer känner. I nuläget syns ingen egentlig förbättring…

Många satsningar har gjorts på tågtrafiken i Mälardalen. Nya tåg har köps in. Fler tågavgångar har satts in i tidtabellen. Men vad hjälper det när tågen inte går? Den största boven i dramat sägs vara personalbrist – det har varit svårt att rekrytera framförallt lokförare. Och det är ett problem som inte bara tågoperatören MTR dras med, även SJ sägs brottas med samma problem. Försenade tåg och helt inställda tåg – varje dag.

Mälardalstrafik kräver vite av MTR

Vad gäller tågtrafiken i vårt område har tågoperatören MTR fått mycket hård kritik, och Mälardalstrafik har sagt att i slutändan kan det bli tal om att man helt enkelt säger upp avtalet. Men så långt har det alltså inte gått än. Däremot har Mälardalstrafik enligt uppgift börjat kräva vite av MTR, alltså en typ av böter för att man inte lever upp till avtalet.

År 2022 – Det går inte att åka tåg

Tidningen eFOLKET har vid flera tillfällen uppmärksammat de stora tågproblemen i vår region. Ett problem som man från politiskt håll också tycks ta på ett större allvar nu än tidigare. Den vision man haft om att folk ska kunna bo i en kommun och arbeta i en annan fungerar ju inte. Det är långt ifrån alla som har tillgång till bil och körkort. Dessutom var det tänkt att arbetspendlare skulle kunna ta sig till och från jobbet på ett klimatsmart sätt. Istället har många pendlare sedan länge vänt tågen ryggen och sitter ensamma och puttrar i sina bilar – två gånger om dagen, fem dagar i veckan. Detta är Sverige år 2022…

You May Also Like