Bildskapare: Gerd Altmann / pixabay.

Norebrink om en klurig bok om det där med “fria viljan”

Boknytt:

Den fria viljan och evolutionen
Ingvar Johansson.

Daidalos.

Har vi fri vilja?

Nej, den fria viljan finns inte, anser flera av världens filosofer och vetenskapspersoner idag. Allt som händer i kosmos är ödesbundet och förutbestämt – deterministiskt låst av naturlagarnas spel.

Alla händelser och processer i världen kan förklaras av olika orsaksfaktorer, från Big Bang och framåt. Sett så finns det ingen viljefrihet – vi är som biologiska robotar.

Vi kan alltså inte ens styra över vårt eget liv. Ingen kan då egentligen straffas för brott, för hen kan ju varken besluta sig för att bryta mot samhällets lagar, eller välja att inte göra det.

Och vetenskapen har visat att vi har mindre vilja än vi tror. Våra rörelser har exempelvis redan beslutats av hjärnan, en halvsekund innan “jag” är medveten om dem. Först då kan “jaget” ingripa och stoppa rörelsen om hen vill.

Absurda tankar

Fast en viss vetenskaplig uppfattning är som sagt att allt som sker måste ske. Que será será.

Whatever shall be will be.

Enligt professor Johansson är det en majoritetsuppfattning, men flera andra källor menar att bara en minoritet bland världens filosofer och forskare bestrider existensen av den fria viljan.

Och en total förnekelse av den fria viljan leder till absurditeter. Det menar författaren och filosofiprofessorn emeritus Ingvar Johansson.

Men konstigt nog är inte allt helt förutbestämt i förväg. Det finns också slump – i varje fall i den lilla kvantvärlden under atomnivån.

Olika forskare har sagt att vetenskapen övertygat dem om att det bara finns nödvändighet och slump, ingen fri vilja. Men varför försöker de då övertyga andra om det. Allas åsikter är ju redan bestämda. Det frågar sig författaren.

Ingvar Johansson har “ett helt igenom naturalistiskt, evolutionärt och sekulärt perspektiv”. Han utgår från begreppet emergens – att små processer kan samspela och bilda komplexa system.

2+2=5?

Ett slags 2+2=5, som jag förstår det. Som att väte och syre kan bilda vatten med helt andra egenskaper än de två beståndsdelarna var och en för sig. Och vatten är i sin tur kanske nödvändigt för allt liv.

Professor Johansson vid Umeå universitet menar att denna emergensprocess mot ökad komplexitet gett oss liv, djur, människor. “…nya typer av fysikalisk-kemiska objekt och biologiska organismer, och…lagbundenhet.”

“Inget principiellt hindrar, menar Johansson, att det i evolutionen också uppkommit fenomen som inte i alla sina detaljer är helt lagbundna.” Alltså en viss fri vilja.

Jag tackar och bockar för denna nödvändiga 140-sidors bok. Om allt är bestämt och vi saknar fri vilja är ju livet totalt utan mening.

Jag önskar författaren framgång i sin kamp mot den deprimerande teorin att vi helt saknar fri vilja.

Meningslöst utan vilja

Det skulle göra såväl vetenskapen, som livet, och kampen för ett bättre samhälle totalt meningslösa.

Tyvärr är boken för svår för mig, och då är den nog svår för många. Jag fattade inte allt och därför tycker jag med min (begränsade) förståelse att:

Professor emeritus Ingvar Johansson borde ha koncentrerat sig på en kosmisk linje av ökad komplexitet: från nödvändighet till slump till fri vilja.

Gör gärna ett nytt enklare försök för en bredare publik. Dina tankar behövs. Vi människor är inga är viljelösa robotar!

För vanligt folk i vardagen är fri vilja en självklarhet, påpekar professor Johansson Dags för tvivlande forskare och filosofer att haka på…

Hans Norebrink

Ammoniak ger liv?

Nya rön från dvärgplaneten Pluto indikerar att där finns rinnande vatten vars frystemperatur, genom inblandning av ammoniak, är mycket långt under noll.

Det kan innebära att liv i allmänhet kan finnas i bredare livszoner runt universums solar än vetenskapen hittills har trott. Liv behöver ju troligen vatten.

Pluto har vulkaner som spyr en kall slaskblandning av vatten och ammoniak. Kanske finns där ett varmt underjordiskt hav – eventuell med enkelt liv.

Två enkla ingredienser – vatten och ammoniak – blir tillsammans ett mer komplext material ur vilket liv kanske kan uppstå (emergera) även på en mer än iskall dvärgplanet

You May Also Like