Bild från frednu.se

Sveriges Fredsråd anmäler TV-programmet Agenda till Granskningsnämnden

Efter SvT:s ensidiga rapportering om Venezuela (”Agenda” 9 juni, se tidigare artikel) har flera olika anmälningar gjorts till Granskningsnämnden. Protester har också skickats till SvT. Nedan publicerar vi den anmälan som Sveriges Fredsråd gjort.

Anmälan till Granskningsnämnden, Myndigheten för Radio och TV

Sveriges Fredsråd 2019/06/12

Ordförande Agneta Norberg

Sveriges Fredsråd anmäler programmet Agenda den 9 juni i SVT 2, för att det i behandlingen av krisen i Venezuela grovt åsidosatt SVT:s krav på balans, saklighet och opartiskhet. Tyvärr är det inte ett undantag från SVT:s övriga rapportering om Venezuela och andra länder i världen som inte underkastar sig USAs intressen.

Till: registrator@mprt.se

hanna.stjarne@svt.se

jan.helin@svt.se

helena.olsson@svt.se

eva.landahl@svt.se

Enligt Granskningnämndens definition:

• Opartiskhet: att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas på ett ensidigt sätt, så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.

Att representanter för programföretaget inte får ta ställning i kontroversiella frågor.

* Saklighet: att uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas.

Balans: Och att om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.

Agenda-programmet den 9 juni handlar om den ekonomiska och politiska krisen i Venezuela, men såväl programledaren Holmberg, som utfrågarna Randhawa och Torres, inbjudna utrikesministern Wallström och företrädaren för den USA-stödda internationella organisationen Civil Right Defenders Erik Jennische, tillskriver landets presidents ”vanstyre” ansvar för krisen och kräver hans avgång.

Under hela programmet lyckades alla deltagare nogsamt undvika att alls nämna USAs ekonomiska och politiska krigföring sedan flera år mot Venezuelas folk med syfte att tvinga fram regimskifte (krigshandlingar som utgör flagranta brott mot FN-stadgan).

Supermakten USAs politik följer samma mönster som den tillämpat inte bara i Latinamerika – som USA i sin Monroe-doktrin betraktar som sin legitima “bakgård” – utan också i nutid i Mellanöstern.

·       Detta innebär att programmet grovt bryter mot krav på opartiskhet och saklighet.

FN:s oberoende expert de Zaya har liknat sanktionerna mot Venezuela vid “en medeltida belägring”. De har pågått och trappats upp i flera år och ledde enbart 2017 – 2018 till minst 40 000 venezolaners död.

·       Genom att inte nämna denna mycket viktiga uppgift bryter Agenda mot krav på opartiskhet.

När Sveriges utrikesminister erkänner den USA-skolade Juan Guaidó som Venezuelas övergångspresident, begår också hon brott mot FN-stadgan, som inte tillåter någon stat att lägga sig i andra medlemsstaters inre angelägenheter. Det inte bara grovt strider mot  hennes roll som medlare för fredlig lösning på konflikten.

·       Detta är en väsentlig information som inte får saknas i ett sakligt program.

Holmgren ifrågasatte inte detta – vilket han normalt borde ha gjort – kanske känner han inte till FN-stadgan – eftersom det blivit kutym att acceptera USA-styrda regimskiften i fattiga länder, som alla är grova brott mot folkrätten.

·       Enligt reglerna får inte representanter för programföretaget ta ställning i kontroversiella frågor. Att helt undvika informationen om kritiken av utrikesministerns ställningstagande visavi FN-stadga strider mot krav på saklighet och opartiskhet.

Och Guaidó fick tala fritt utan något ifrågasättande, trots att alltmer kommer fram om hans roll som USAs marionett, och hans brist på folkligt stöd.  Bild visas på en tidigare demonstration med över hundratusen oppositionella, men inte de senaste med kanske några hundratal. Och bilder på de enorma folkliga miljondemonstrationerna till stöd för den folkvalda presidenten Maduro lyser i konsekvensens namn med sin frånvaro.

·       Detta strider givetvis också mot basala krav på opartiskhet och saklighet.

Sammantaget blev detta Agenda-program kanske det hittills mest osakliga, partiska och obalanserade program som Sveriges Radio och TV sänt på länge.

Exemplen på vridna påståenden, rena lögner och okunnighet om Venezuelas verklighet i Agendaprogrammet 9 juni är så många att de tillsammans med mörkläggningen av USAs roll kräver att SVT/Agenda ordnar en ny diskussion där mer kunniga röster får komma till tals. liksom relevanta fakta om USAs/oppositionens brott mot FN-stadgan och hela Folkrätten.

Vi kräver att SVT inbjuder till ett samtal där den venezolanska och folkrättsliga sidan får komma fram.

Några källor:

> medeltida belägring

> https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-us-sanctions-united-nations-oil-pdvsa-a8748201.html
>
> 40 000 döda:
> https://www.telesurenglish.net/news/US-Sanctions-Killed-Over-40000-Venezuelans-Since-2017-20190425-0015.html

 

You May Also Like