Stapeldiagrammet visar svensk krigsmaterielexport till fria, delvis fria och ofria länder.

Svenska vapen beväpnar diktaturer!

Jag har skrivit om det tidigare. Men det tål att upprepas. Svenska Freds har sammanställt statistik över svensk vapenexport för 2021. Där framgår att 46 procent av vapenexporten 2021 gick till diktaturer – så kallade “icke-fria” enligt forskningsinstitutet Freedom House.

Så här skriver Svenska Freds:

“Inte sedan Svenska Freds började sina sammanställningar år 2000 har andelen diktaturer varit så stor. 2018 infördes ett så kallat demokratikriterium i det svenska regelverket för vapenexport. Ett mottagarlands demokratiska status ska sedan dess utgöra hinder vid bedömning av exportaffärer”.

Så här kommenterar Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds:

“Förra årets rekordstora export till ofria länder visar ännu tydligare än vanligt de stora bristerna i hur demokratikriteriet är utformat. Att Sverige fortsätter att säga sig stå för demokratiska fri- och rättigheter samtidigt som vi beväpnar odemokratiska regimer är både sorgligt och oerhört skenheligt”.

Förenade Arabemiraten var den största mottagaren av svenska vapen förra året

“Majoriteten av diktaturmottagarna utgörs av länder i den Saudi- och UAE-ledda koalitionen som är stridande part i Jemenkriget. Ett av dessa, Förenade Arabemiraten, var den största mottagaren av svenska vapen förra året. Även Thailand, där det på senare tid skett en sådan försämring av landets demokratiska status att det nu klassas som en diktatur, är med på listan över mottagare av svensk vapenexport”, skriver Svenska Freds (31 mars).

Jag vill tillägga att alla demokratier som köper svenska vapen minsann inte alltid är “Guds bästa barn”.

Freedom House finns representerade på flera platser i världen

PS. Freedom House, som jag nämner inledningsvis, är “en obunden organisation med det uttalade målet att som ett politiskt oberoende forskningsinstitut bidra till spridandet av politisk frihet och demokrati världen över. Organisationen har sitt huvudkontor i Washington, D.D., USA, men finns representerade på flera platser i världen”. Källa: Wikipedia.

Wikipedia har lagt in en “brasklapp” gällande Freedom House:

“Samhällsdebattören Noam Chomsky har kritiserat rapporterna för att favorisera länder och regeringar som är allierade med USA och nedvärdera länder kritiska till amerikansk politik”.

Lästips: Freedom HouseWikipedia.

Kartans olika färger visar fria, delvis fria samt ofria länder.

Grön = Fria länder
Gul = Delvis fria länder
Lila = Ej fria länder

Rolf Waltersson

You May Also Like