Gunnar Pettersson, ordförande i IF Metall på Volvo Lastvagnar Umeå.

Klubbordförande kritiserar IF Metalls ledning: “4,4 procent ger lönesänkning!”

Gunnar Petterssons artikel har tidigare varit publicerad i tidningen Internationalen.

Tisdagen den 15 november röstade en majoritet av IF Metalls avtalsråd för LO:s/IF Metalls låga krav på 4,4 % i lönelyft från första april 2023. Eftersom de fackliga huvudorganisationerna redan slagit fast kraven var omröstningen i praktiken ett spel för galleriet. Det skriver Gunnar Pettersson, ordförande i IF Metall på Volvo Lastvagnar Umeå.

*****

Flera av inläggen på IF-­Metalls avtalsråd handlade om den bristande demokratin inom förbundet. Avtalsrådets 150 medlemmar hade inte som uppgift att mejsla fram de lönekrav som förbundet ska driva. I stället handlar det om att enbart bekräfta den nivå som förbundsledningarna redan slagit fast.

Än mindre är medlemmarna delaktiga i de krav som ställs i löneförhandlingarna. Det är ingen diskussion om avtal ut på omröstning eller medlemmarnas delaktighet i avtalskraven.

De fackliga förbundsledningarna agerar i princip som en förlängd arm till Riksbanken, Regeringen och Svenskt Näringsliv. “Vi får hålla igen och acceptera lönesänkningar nu, att kompensera för inflationen leder bara till ännu större lönesänkningar i framtiden.” Det är den teori som är fastgjuten i de fackliga ledningsgrupperna.
Då spelar det ingen roll att de lägst avlönade kommer att få stora problem att klara livets nödtorft, när det basala som mat, hyra och resor har den högsta inflationstakten.

Avtalskravet på 4,4 procent leder till att priset på arbete sjunker. Den senaste beräkningen är att de senaste tio årens reallöneökningar är borta. Det alla får räkna med är att utfallet efter förhandlingar med teknikföretagen kommer att vara långt under 4,4 procent. Svångremmen kommer att dras åt ytterligare om medlemmarna inte gör något åt det.

Förbundsledningarna har en from förhoppning att företagen och samhällseliten ska ta ansvar, med låga lönelyft. Det är dock en illusion där företagens aktieutdelningar, chefernas lönehöjningar vida kommer att överstiga de 4,4 procenten. Den fromma förhoppningen är också att Riksbanken snabbt kommer att se till att inflationen sjunker till två procent. Riksbankens enda verktyg är att snabbt höja räntorna, vilket kommer att spä på inflationstakten och göra situationen för de med låga löner än mer besvärlig.

Det fanns en opposition på avtalsrådet. Jag själv, som representerade IF Metall avdelning 4 Södra Västerbotten, yrkade avslag till förbundsstyrelsens förslag.
Eftersom Avtalsrådet bara kan anta eller förkasta avtalsförslagen i sin helhet, så var det en tydlig majoritet som anpassade sig till förbundsledningen och röstade ja till lönesänkning för alla IF Metalls medlemmar.

Gunnar Pettersson

You May Also Like