Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen uttrycker sorg över (S)-ledningens beslut om Nato-anslutning

Bara en kort stund efter att den socialdemokratiska ledningen beslutat om att man ska ansöka om medlemskap i Nato gjorde Svenska Freds ett uttalande:

Dagens besked är en stor besvikelse. Beslutet är sorgligt och förhastat och leder Sverige och världen i fel riktning, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Genom detta beslut bidrar Sverige till att göra världen mer militariserad och polariserad …
Det världen snarare behöver är satsningar på avspänning och nedrustning. Vi hade önskat att Sverige istället drev på för internationellt samarbete och konfliktförebyggande åtgärder i en värld med enorma utmaningar som kräver gemensamma ansträngningar …
Som Natomedlem kommer det bli avsevärt svårare för Sverige att arbeta för nedrustning, och stora ansträngningar kommer behöva göras om Sverige ska spela någon roll i arbetet för kärnvapennedrustning.

I sitt uttalande kräver Svenska Freds också att Sverige omedelbart måste ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Detta tycker jag är ett väldigt viktigt krav. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som är de enda partier som motsätter sig Natomedlemskap, borde skriva en gemensam riksdagsmotion med kravet att Sverige undertecknar FN-deklarationen om kärnvapenförbud.

Det skulle bli en “testballong” för att se vad de övriga partierna, främst då Socialdemokraterna, står om den FN-konvention om kärnvapenförbud som Sverige var med i FN att arbeta fram. Är det tillåtet som (blivande) Natomedlem att underteckna FN-resolutionen?

Nu tycks det ironiskt nog vara Erdogan och Turkiet som kan sätta käppar i hjulet för svenskt Natomedlemskap, vilket vore ett ödets ironi.

Erdogan gillar ju inte kurder. Framför allt inte kurder som inte gillar Erdogan. Han påstår att Sverige blivit ett “gästhem för terrororganisationer”. Erdogan har ju tillsammans med USA, EU och Israel dessutom stämplat det Kurdistans Arbetarpartiet PKK som en terroristorganisation.

Här hamnar Sverige, inte minst utrikesminister Ann Linde, i en rävsax. Ska hon blidka Erdogan, gå honom till mötes och stämma in i “klagokören” mot kurderna och PKK, och därmed försämra de relativt goda förbindelser Sverige har haft och fortfarande har med det kurdiska folket?

Jag hörde också Turkiets utrikesminister nämna de strypta svenska vapenförsäljningarna till Turkiet, och att åter tillåta vapenförsäljning till Turkiet som ett villkor för att godkänna Sverige som Natomedlem

Rolf Waltersson

Lästips:

Uttalande från Svenska Freds: Dagens Natobesked sorgligt och förhastat.DN, 15 maj 2022.

You May Also Like