Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Vill förbjuda alla bokbål. Bild från sciencenorway.no, videoklipp.

Statsvetare anser att offentligt brännande av böcker är angrepp på demokratin och yttrandefriheten

Med anledning av det sedan en tid pågående aggressiva brännandet av Koranen har eFOLKET och många med oss bestämt hävdat att dessa aktioner, riktade mot muslimer i Sverige, enligt lagen om hets mot folkgrupp är brottsliga.

Något prejudikat i form av dom i Högsta Domstolen finns ännu inte, men utifrån både lagens anda och dess bokstav borde det vara självklart att offentligt brännande av religiösa skrifter måste klassas som hets mot folkgrupp. Det ska alltså vara förbjudet att som en demonstration offentligt bränna till exempel Bibeln, Koranen eller en judisk Torah-rulle. Om det förekommer ska förövarna åtalas, dömas och straffas i enlighet med lagen om hets mot folkgrupp.

Den kände statsvetaren och demokratiforskaren Bo Rothstein har nu i en SVT-intervju och i en debattartikel i Expressen lanserat ett förslag till en ny lag som i ett avseende går utöver ramen för lagen om hets mot folkgrupp; samtidigt som hans förslag är begränsat till just frågan om offentligt brännande av böcker.

Även Rothstein understryker att det är absurt att hävda och försvara rätten att bränna till exempel Koranen med argument som handlar om yttrandefrihet. Enligt Rothstein är offentligt, demonstrativt och aggressivt brännandet av alla slags böcker alltid att betraktas som angrepp på yttrandefriheten.

I SVT-intervjun säger han:

Brännande av tryckta skrifter som en politisk manifestation måste ses som ett angrepp på yttrandefriheten och därmed som ett angrepp på demokratin. Vi har ju också historiskt, väldigt dåliga erfarenheter av vad den här typen av bokbål kan leda till.

Rothstein exemplifierar i intervjun med de nazistiska bokbålen under 30-talet.

Från eFOLKETs sida har vi på ledarplats hävdat att det är en skandal att lagen om hets mot folkgrupp inte kraftfullt tillämpats i samband med Koranbränningarna. Och att lagen självklart skall tillämpas även då andra religiösa grupper än muslimer angrips, genom att deras skrifter bränns offentligt.

Bo Rothsteins förslag begränsar sig inte till religiösa skrifter. Det han föreslår är en ny lag som fokuserar på just offentligt brännande av skrifter, en bokbålslag. Hans utgångspunkt är försvaret av yttrandefriheten, och hans förslag står på intet sätt i motsättning till en strikt och korrekt tillämpning av lagen om hets mot folkgrupp.

Införandet av en lag sådan som Rothstein föreslagit skulle ur demokratisk synvinkel vara bra, och det skulle konkret gagna människors trygghet och frihet. Några nackdelar med förslaget är det svårt att se. eFOLKET välkomnar professor Rothsteins förslag.

Bo Rothstein avslutar en debattartikeln som publicerats i Expressen med orden:

Bokbål som politisk manifestation hör helt enkelt inte hemma i en demokrati, alldeles oberoende av vilka böcker det är som bränns.”

eFOLKET
ledarredaktionen

You May Also Like