Eskilstuna har redan har nått målen för 2023 – och mer därtill…

Snabbt bredband på snabb frammarsch i Eskilstuna

I dagens uppkopplade samhälle blir tillgången till snabbt och pålitligt bredband allt viktigare. Utbyggnaden av bredband i Eskilstuna med omnejd går starkt framåt, och bredbandsmålen för 2023 är redan överskridna. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Den statliga myndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), mäter statusen för utbyggnad av bredband runt om i landet i oktober varje år. Eskilstuna Kommun följer de nationella målsättningarna, men har även lokala mål uppdelade i kategorierna tätort och utanför tätort.

De lokala målen för 2023 är att 99 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång* till minst 100 Mbit/s inom tätortsområdena. Utanför tätort är procentsatsen 75. Det kan ställas mot resultaten från mätningen 2021, då tätorten redan låg på 99 procent, medan tillgången utanför tätort var 68 procent.

Viktig infrastruktur

Mätningen 2022 visar att Eskilstuna redan har nått målen för 2023. I tätort är siffran fortfarande 99 procent, medan den utanför tätort nu ligger på 79 procent – 4 procent över årsmålet.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till att vi är en så offensiv kommun vad gäller utbyggnad av bredband! Det är oerhört viktigt för såväl företagande som privatpersoner att denna infrastruktur finns oavsett var i kommunen man befinner sig. Men också för att vi ska kunna erbjuda en kvalitativ och modern välfärd i kommunens olika delar, där digitalisering och IT blir en allt mer avgörande förutsättning, säger Jimmy Jansson (S), kommunalråd.

Jimmy Jansson.

Eskilstunabornas vilja hjälper till

Det är invånarnas vilja att teckna upp sig för en fibernätslösning, i stället för exempelvis mobilt bredband eller ADSL, som ligger bakom att det snabba bredbandet ökar. Att fibernät byggs ut i kommunen är också viktigt med tanke på att kopparnätet, och därmed ADSL, håller på att avvecklas helt och hållet.

– Det är viktigt att så många som möjligt ansluter sig när man får ett erbjudande, det är faktiskt inte säkert att man kan ansluta i efterhand. Även om det går kan man få vänta länge, så ta chansen medan du har den! menar Eva Lehto som arbetat i 12 år med bredbandsfrågan i Eskilstuna Kommun.

Eva Lehto.

– Efterfrågan på snabbt bredband driver utbudet och gör att aktörerna på marknaden jobbar hårt med att tillgodose behovet. Dessutom betalas ett statligt bredbandstöd för utbyggnad ut sedan två år, vilket också har bidragit till att stötta utbyggnaden utanför tätort, berättar hon.

* Med tillgång menas att man har de tekniska förutsättningarna för att ansluta till bredband och att nät finns i ens omedelbara närhet. Ser man till hur många som är faktiskt uppkopplade i dagsläget är sifforna 93 procent i tätort och 65 procent utanför tätort, uppger Eskilstuna Kommun i pressmeddelandet.

Läs också:

Nya EU-direktiv – en laddare till alla smartphones

You May Also Like