Målet är att minska det digitala utanförskapet – På DigidelCenter Eskilstuna ska kommunens invånare kunna få kostnadsfri hjälp med frågor rörande e-tjänster och andra digitala verktyg såsom datorer, surfplattor och mobiltelefoner…

Invigning av DigidelCenter Eskilstuna

Teknikutvecklingen går fort, och många aktörer satsar idag på digital service i första hand. På ett DigidelCenter får kommunens invånare tillgång till vägledning och information, för att kunna använda digitala tjänster och internet på ett säkert och medvetet sätt. Nu öppnar ett DigidelCenter i Eskilstuna. På plats kommer det också att finnas personer från verksamheter och samarbetspartners som kommer att bemanna eller informera på DigidelCenter nu under hösten.

Det kan vara stressande och ibland krångligt att använda e-tjänster och andra digitala verktyg. På DigidelCenter Eskilstuna ska Eskilstunaborna kunna få tips och rådgivning när det gäller vardagliga it-bekymmer som rör datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Digital inkludering

DigidelCenter är en del av Eskilstuna Kommuns arbete med digital inkludering. Det digitala samhället växer hela tiden och går snabbt framåt. Men med digitaliseringen följer också en risk för digitalt utanförskap. Samtidigt är digital delaktig en demokratisk rättighet. För att minska risken för digitalt utanförskap finns behov av att utveckla och bibehålla invånarnas digitala kompetens samt att möjliggöra att alla kan navigera på nätet och samtidigt känna sig trygga.

Minska det digitala utanförskapet

Invånarna i Eskilstuna har förvisso tillgång till digitalt stöd redan idag från olika kommunala och andra aktörer. Det DigidelCenter tillför är en samordning och en fysisk, tillgänglig och bemannad plats med kostnadsfri hjälp, där invånare och aktörer kan mötas i olika former för att minska det digitala utanförskapet. DigidelCenter är en nationell satsning och finns idag i ett trettiotal kommuner. Alla drivs i kommunal regi och är samtidigt en del i kommunernas digitaliseringsarbete. DigidelCenter Eskilstunas verksamhet kommer att vara tillgänglig för alla invånare, men några målgrupper är prioriterade – äldre, barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.

Hjälpen finns på Stadsbiblioteket

Den fysiska platsen för DigidelCenter Eskilstuna kommer att finnas på Stadsbiblioteket. En disk för tips och rådgivning kommer vara bemannad måndag till torsdag under förmiddagar med kunnig personal från Kultur- och fritidsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Dit kan man som Eskilstunabo komma för tips och rådgivning kring vardagliga it-bekymmer som rör datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Därutöver kommer DigidelCenter Eskilstuna besöka andra verksamheter, samt ordna föreläsningar och prova på-aktiviteter både på Stadsbiblioteket och andra platser. Fokus kommer att ligga på att lära sig mer om hur vi kan använda teknik på ett roligt, nyttigt och tryggt sätt.

Invigning av DigidelCenter Eskilstuna sker den 25 september på Stadsbiblioteket. På plats finns då Marie Svensson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Majo Brostedt (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, samt Louise Marchione, projektledare och samordnare för DigidelCenter Eskilstuna. Information om DigidelCenter Eskilstuna och höstens program kan man hitta på eskilstuna.se/digidelcenter. Programmet kommer även att finnas som tryckt folder.

You May Also Like