Skolinspektionen drar in tillståndet för Västerås Citygymnasium AB

Skolinspektionen drar in tillståndet för privatskolan Västerås Citygymnasium AB. Skolan har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut. Visar det sig att Skolinspektionens beslut står fast, innebär det att 158 elever står utan skola … Läs mer “Skolinspektionen drar in tillståndet för Västerås Citygymnasium AB”

Read more

Nu införs längre öppettider för alkoholservering i Eskilstuna

Nu i dagarna beslutade Miljö- och räddningstjänstnämnden om nya riktlinjer för alkoholservering i Eskilstuna. De nya riktlinjerna börjar gälla från och med kommande helg (23 juni).

Riktlinjerna ska revideras regelbundet, men minst … Läs mer “Nu införs längre öppettider för alkoholservering i Eskilstuna”

Read more