Bildskapare: Blue Hat Graphics / Pixabay.

“Skäms på er, eFOLKET!”

Anna Olsson har tillsänt oss en insändare med ett budskap som fått oss att tänka till. Hon skriver:

Dam-VM – ett brädspel?

Är det avsiktligt?

Varje gång jag ser rubriker om “Dam-VM” är det som en förminskande örfil.

Skäms på er, e-folket!

/Anna Olsson

Anna Olsson!

Vår skribent Mikael Ström har i fyra rubriker till sina artiklar använt namnet “dam-VM”. Han säger att han använt den benämningen som en nedkortad översättning av den officiella: “FIFA Women’s World Cup 2023”.

Att det handlade om fotboll framgick av sammanhanget (bild och ingress). Att Mikael Ström inte som nedkortad benämning valde “kvinno-VM” eller “kvinnornas VM” berodde på att i idrottssammanhang är i svenskan “dam” sedan länge det ord som är etablerat.

Mikael Ströms val av benämning berodde inte heller på att han ville vara putslustig och leda läsarnas tankar till något slags brädspel.

Mikael Ström och eFOLKETs redaktion beklagar att översättningen uppenbarligen har kunnat missuppfattas och tolkas som ett uttryck för en förminskande attityd gentemot dam-fotbollen. Vi tackar dig för din påminnelse, och kommer från och med nu att använda beteckningen Damernas fotbolls-VM, eller, om det framgår av sammanhanget att det handlar om fotboll, VM för damer.

Till Mikaels och vårt försvar vågar vi dock påstå att “dam-VM” eller “tjejernas VM” är tämligen vanliga benämningar bland fotbollsintresserade. Benämningar som då inte alls används i något slags förminskande syfte.

Det där med att använda termerna ”damer” och ”herrar” kan ju kanske också ifrågasättas. Möjligen kan det för några låta konstigt. Som något mossigt. Men det handlar ju om ett språkbruk som allmänt av tradition används inom idrotten, och som åtminstone inte uppfattas som diskriminerande på något sätt. Av någon. Hoppas vi.

Vi har väl härmed också besvarat din fråga om eFOLKET avsiktligt valt ett raljerande eller nedvärderande språkbruk. För övrigt borde en läsning av Mikael Ströms artiklar om damernas fotbolls-VM vara tillräckligt övertygande.

Vi kan även avslöja att den allmänna meningen inom redaktionen (damer som herrar) är att dam-fotbollen idag på många sätt är minst lika intressant och underhållande som herr-fotbollen. En uppfattning som vi i och för sig är långt ifrån ensamma om.

Alltså:

Stort tack för ditt påpekande om hur du reagerat inför benämningen “dam-VM”. Vi fruktar att det kan vara så att du inte varit ensam om den reaktionen. Och vi kommer därför att framöver använda andra benämningar.

Redaktionen
eFOLKET

You May Also Like