Foto: Unrated Studio / Pixabay.

Seyidxan Anter om demokratin och den sociala verkligheten

Postfacket organiserar resor till Auschwitz för att fackliga ska kunna bilda sig en egen uppfattning om förintelselägret. Även skolor ger sina elever samma möjlighet. Sen länge har människor med judisk bakgrund berättat sanningen i böcker, tidningar, radio- och TV-inslag och på skolor. Allt detta minskar naturligtvis nazisters/fascisters möjligheter att göra sitt prat till allmän sanning.

En av de som insett behovet är den fackligt förtroendevalde antirasisten Anders Södergren. Han beskriver sin resa i SEKO-fackets tidning. Men misstaget han gör är att han begränsar nazismens grymheter till judeförintelsen, även om han nämner romer.

En missuppfattning hos många av idag är att nazismens åtgärder är liktydig med just förintelsen. Tystnad råder om att nazisterna tog livet många tyskar som inte delade nazisternas och Adolf Hitlers tro och politik. De första som sattes i koncentrationsläger var arbetarrörelsens politiskt, kulturellt och fackligt aktiva.

Fascismen bekämpas idag från två håll, även om de är omedvetna om varandra. Det är den, främst, teoretiska debatten om Sverigedemokraterna och deras fascism och av en ny folkrörelse på över 130 000 människor; Inte i mitt namn – Sverigedemokraterna representerar inte mig. Den uppstod helt spontant efter det att Jimmy Åkesson från Sölvesborg åkt till staden Edirne i Turkiet vid gränsen mot Grekland och delat ut flygblad med påståendet “Sverige är fullt” som var undertecknat med “Svenska folket och Sverigedemokraterna”. Till saken hör att massmedia ägnar Sverigedemokraterna stor uppmärksamhet, medan de tiger om människor som värnar demokratins anda och mening.

Vad har då skett för att vi socialt sett ska ha hamnat där vi är? Vi får gå tillbaka till början av 1980-talet. Facit är, att den sociala kraftmätningen vid storstrejken eller som vissa kallar storlockouten 1982, blev en förlust för arbetar- och fackföreningsrörelsen. Direktörerna och deras meningsfränder gav sig namnet 4:e oktober kommittén och marscherade, med rätta, segervissa på Sergeltorget i Stockholm.

Det var startskottet för vårt samhälles avhumanisering. Den sociala distanseringen gav utrymme för allehanda missnöjes- och människofientliga organisationer. Tidigare avsomnade och bortglömda nazister dök upp på gator och torg. Ny demokrati under greven Wachtmeister och den s.k. betjänten Karlsson röstades in i riksdagen. Ny demokrati splittrades. Karlsson blev nyliberal – i den nyliberala vågen då alla kunde bli rika med att köpa aktier – och rådgivare åt kristdemokraten Ebba Bush. Andra blev Nysvenska rörelsen, Sveriges nationella förbund, Bevara Sverige svenskt för att senare gå upp i Sverigedemokraterna.

Vi fick, som väntat, privatiseringar och en nedmontering av välfärden, som förstås drabbar ’vanligt folk’. Vill vi begripa dagens sociala verklighet ska vi inte dölja faktumet att arbetarrörelsens ledare öppnade dörren för den pågående nyliberala vågen och dagens regeringskoalition. Det är i denna sociala realitet som fascister gynnas.

Seyidxan Anter
skollärare

Om vi håller ihop vågar vi oss ut. fDå kan vit ta oss an det stora projektet. Tillsammans kan vi få till en mänsklig värld för människorna. Självtillit är förstås något väldigt viktigt! Och tillit till oss själva skapar vi tillsammans.

You May Also Like