Den välmenande vänsterpartisten till den sömndruckne, numera blåtröjade, socialdemokraten(?): “Vad sjutton är det ni håller på med?" Bildskapare: Mote Oo Education / Pixabay.

Sent ska (s)yndaren vakna

Insändarskribenten Hans Norebrink sätter numera sitt hopp till Vänsterpartiet.

*****

Jaha, då ska sossarna plötsligt bli ett nytt parti för att vinna nästa val. Eller snarare ett gammalt parti ­­– det välfärds- och folkhemsparti som relativt framgångsrikt byggde landet fram till 80-talet. Antar jag, för det hela är ännu lite löst i kanterna.

Men samhällsgemenskap verkar vara det nya slagordet – ersätter kanske solidaritet? Och plötsligt är det fullt av den självkritik som socialdemokraterna knappast är kända för. Efter runt 40 år i regering och opposition ser man plötsligt det som alla med minsta politiska intresse sedan länge redan sett:

Problem med exploderande ojämlikhet. Problem kring integration/invandring/segregering/nyfattigdom, utsatthet/diskriminering/kriminalitet. Problem med privatisering, nerskärning och new public management i skola, vård och omsorg.

Vidare att det stora arbetarpartiet (s) förlorat stödet från landsbygden och från stora delar arbetarklassen, inte minst i krisande bruksorter med mansdominerade fabriker. Socialdemokraterna har sitt nya stöd i storstäderna, medelklassen, tjänstemännen och kvinnorna. Sossarna har i mycket bytt sitt stöd från arbetare till tjänstemän (tjänstemän kan idag ibland ha lägre inkomst än arbetarklassen). Sossarna närmar sig 50 procent stöd bland kvinnorna.

Den traditionella manliga industriarbetaren går ofta till högerborgerliga halvrasistiska sverigedemokraterna.

(i Sverige som i övriga Europa). Deras “framgångar är ett rop på hjälp. Socialdemokratiska väljare säger att ni inte lyssnar på oss… vi kan inte ‘klara av integrationen’, enligt två socialdemokratiska ledare ute i landet” (citerade i DN).

Många andra s-gräsrötter vill satsa på välfärd, jämställdhet och jämlikhet, frågor som ofta attraherar kvinnor., inte minst i kvinnodominerade vården. “Vi har varit alldeles för rädda om medelklassen för att våga att prata om omfördelning”, menar en ledande kvinnlig s-politiker i Gävle.

Men, påpekar undertecknad, folkhemmet vi svenskar av olika ursprung byggde fick en skjuts framåt av vår oförstörda industri efter andra världskriget. Sedan dess har globalisering, EU, det kommande NATO, marknadstänkande, nyliberalism, borgerliga tankesmedjor, skatte- och rikemansflykt utomlands, en allt mer “oproletär” arbetarklass, färre och passivare (s)-medlemmar, en samt försvagad fackföreningsrörelse, alla har minskat möjligheterna att bedriva visionär nygammal s-politik.

För att inte tala om s-ledarna som sedan länge lämnat de socialistiska idealen. Socialdemokratin har blivit ett alternativt karriär- och maktparti för medelklassen. Med bra löner och spännande jobb, och efter den politiska karriären går många vidare till ekonomisk karriär hos den borgerliga medel-överklassen.

Kan ett sånt förborgerligat parti återskapa vårt gamla nationella folkhem (om nu det skulle vara tanken). Skulle inte tro det. Välfärdsvänstern har flyttat till vänsterpartiet.

Hans Norebrink,
vårdarbetare

You May Also Like