Foto: Igor / pixabay.

Sena ändringar i arbetsschemat skapar stor stress hos SJ:s lokförare

En lokförare kan få ny arbetstid med så kort varsel att vardagen inte kan planeras. Flera skyddsombud har vänt sig till Arbetsmiljöverket i frågan. Att inte kunna planera vardagen ger en konstant stress, inte minst om man behöver barnomsorg.

Jag kan få en turändring klockan 22 i kväll, där jag får helt andra arbetstider i morgon än vad jag hade från början, säger lokföraren Jenny Bergman till tidningen Arbetarskydd.

Det förekommer också att arbetsveckor blir för långa med upp till 60 timmars arbete, vilket påverkar möjligheten till nödvändig återhämtning. Den här situationen leder till att lokförare söker andra jobb eller utbildningar.

Lokförarna vill ha ett mera robust schema, och en tvåvägskommunikation om sena förändringar som gör det möjligt att tacka nej.

SJ instämmer i beskrivningen och uppger att det jobbas för att komma till rätta med problemen.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like