Foto: Sven Verweij / Unisplash.com

SD vill att Sverige bör sälja vapen till länder i krig

Nu kräver Sverigedemokraterna att regelverket för vapenexport ändras så att svenska vapen kan säljas till länder i krig om det tjänar svenska säkerhetspolitiska intressen”.

Jag vet inte om det handlar om ett missförstånd från SD:s sida. Sverige säljer ju redan vapen till länder som är i krig!
Och inte nog med det, en allt större andel av den svenska vapenexporten går numera till diktaturer, även diktaturer som befinner sig i krig.

Svensk krigsmaterielexport till fria, delvis fria och ofria länder 2000–2021. Bild från Svenska Freds.

Fast å andra sidan kan det ligga en poäng i att ha lagar och regler som säger att vi säljer vapen till alla som vill köpa. Då slipper vi denna dubbelmoral där vi säger att vi inte ska sälja vapen till länder som befinner sig i krig, samtidigt som vi säljer till länder som befinner sig i krig.

Detta förutsatt att man inte har några etiska eller moraliska skrupler om vad som är rätt och fel. Att man tycker att vapen är som “vilken vara som helst”.

Rolf Waltersson

You May Also Like