S ökar tryggheten i och mellan jobben

Socialdemokraterna har nu presenterat en omfattande handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. Den innehåller 40 förslag som rejält skulle öka tryggheten i och mellan jobben, inte minst för oss som jobbar inom industrin.

Skyddsombud ska få mer utbildning och de regionala skyddsombuden ska få större befogenheter. Det är oerhört viktigt för mindre arbetsplatser som saknar skyddsorganisation. Socialdemokraterna vill också att fler ska få rätt till företagshälsovård. Allt detta har IF Metall länge krävt. Ingen ska behöva dö av eller skada sig på jobbet. Då krävs den här typen av politiska insatser.

För industrins framtid är det också helt nödvändigt med satsningarna som Socialdemokraterna vill göra på omställning och kompetensutveckling. Vi industriarbetare måste få bygga på våra kunskaper i takt med teknikutvecklingen. Annars riskerar vi att bli av med våra jobb. Och den svenska industrin behöver den allra bästa kompetensen, för att inte bli omsprungen av omvärlden. Utan inkomsterna från en stark industri skulle Sverige inte ha råd med en trygg, gemensam välfärd.

Alliansen och SD står för en helt annan politik. De vill lagstifta om försämrade turordningsregler och ge ökad makt åt arbetsgivarna vid uppsägningar. En stark, socialdemokratiskt ledd regering är därför det enda alternativet för oss som vill ha ett tryggare arbetsliv.

Leif Eriksson
Ordförande IF Metallklubben på Volvo Powertrain i Köping

You May Also Like