Rolf Nordin om “de urusla barnen”

De urusla barnen

Titeln – “de urusla barnen” – är givetvis ironisk, och är vald med tanke på Eskilstunas ledande politikers agerande.

1958 då jag var tio år bodde familjen i Kafjärden som då var en egen kommun. Jag har valt ut fyra bilder med koppling till texten.

  1. Artikel från Folket
  2. Min brors ingenjörsexamen 1964
  3. Min brors civilekonomexamen. 70-talet. Hans döttrar är med på bilden
  4. Min egen ingenjörsexamen 1968

1958 hade kommunen planerat att min storebror, 13 år gammal, skulle låsas in på uppfostringsanstalt. Ironiskt kallades uppfostringsanstalterna för “tjuvskolor”.

För mig planerades sterilisering. För att “mina gener inte skulle spridas”. Det kan påpekas att sterilisering ofta var ett krav för att komma ut från “tjuvskolan”.

Mamma hade skrivit “till kungs och hade genom detta fått kontakt med socialvårdskonsulenten Uno Karnstedt. Karnstedt var socialdemokrat. Hans son Torgny har skrivit om honom.

Genom Uno Karnstedt inlämnades ett begäran om läkarundersökning med anledning steriliseringsplanen. Resultatet av läkarundersökningen blev att steriliseringsplanerna stoppades, inklusive samma plan för min storebror. Kommunrepresentanten kommenderade med orden:

Vi hade ju planerat så bra för Er, och så stoppade Ni det.

Jag vet namnet på kommunrepresentanten, men nöjer mig med att upplysa om att han var folkpartist.

Hur gick det då sedan för min storebror och mig?

Som nämns vid bilderna tog min storebror ingenjörsexamen på Högre Tekniskt Gymnasiet i Eskilstuna.

Någon gång i andra halvan av 70-talet fyllde han på med en civilekonomexamen.

Slutligen så tog båda hans döttrar universitetsexamen.

Själv tog jag ingenjörsexamen 1968.

Började med att arbeta inom geoteknik. Från 1978 blev det mer och mer datorarbete. 1989 tog jag steget och startade eget med Tredim Geoteknik. Efter ett par år anställde jag en som jobbade till 2010, då hon uppnådde pensionsåldern. Själv pensionerade jag mig 2013 och la ner bolaget. I samband med pensioneringen skänkte jag drygt en miljon, till bland annat EXPO.

Rolf Nordin

You May Also Like